Ten tijde van schrijven bevinden we ons in de laatste maand van december, een goed moment om te reflecteren op het huidige jaar en de gewenste aanpak voor volgend jaar.

Wat zijn onze KPI’s als advocatenkantoor? Hoeveel nieuwe cliënten hebben we geholpen en hoeveel van onze uren is geschreven op bestaande relaties?

Gemiddeld aantal uur en uurtarief

Laten we bij het begin beginnen, het gemiddeld uurtarief van de Nederlandse advocaat is €222,- met een gemiddeld aan 5,5 declarabele uren. De getallen geven u een richtlijn van wat nu is maar zoals altijd zegt een gemiddelde soms te weinig. Veel kantoren rekenen met 220 of 230 werkbare dagen met een streven van 1200 of 1250 geschreven uren. Of u dit reeds behaald of dit nog moet behalen, we gaan ervanuit dat u het hoe dan ook beter wilt doen als dit jaar.

In 2021 is het belangrijk dat u uw uren per maand evalueert en bijstuurt, software zoals Kleos geeft u de mogelijkheid om een goed overzicht te creëren qua dossiers en geschreven tijd. Hierdoor bent u in staat om bij te sturen waar nodig op de KPI’s en de richtlijnen. Wat vormt de grootste uitdaging om deze uren te behalen?

Cliënt acquisitie, visie & strategie en dossierbeheer

In het benchmark bekijken we de verwachtingen qua groei in omzet, winst, FE en FTE. Daarnaast hebben we ook de vraag voorgelegd over welke uitdagingen kantoren zien voor volgend jaar. Met 32% staat opnieuw cliënt acquisitie bovenaan de lijst van uitdagingen gevolgd door 21% van de stemmen op visie & strategie. Als derde uitdaging met 13% speelt dossierbeheer en de toenemende informatiestroom een rol.

Wilt u weten hoe u presteert ten opzichte van andere kantoren?

Download dan nu het Kleos benchmark advocatuur 2020.

logo-Wolters-Kluwer

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijd leverancier van professionele informatie, software-oplossingen en diensten voor artsen, verpleegkundigen, …