5 tips om als jurist met conflicten om te gaan

Veel conflicten kunnen buiten de rechtszaal al worden opgelost. Bekijk hier onze 5 tips.

  1. Maak een gedegen conflictanalyse en conflictdiagnose. Hanteer hiervoor bijvoorbeeld het 7i-model. Zo leert u de situatie goed te doorgronden en het oplossingsmechanisme te kiezen dat het beste bij de situatie past.
  2. Zoek zoveel mogelijk naar gezamenlijke belangen van de betrokken partijen. En ga daar waar hun belangen tegenstrijdig zijn zoveel mogelijk uit van redelijke normen, die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokken partijen. Dit zal een beter onderhandelingsresultaat geven.
  3. Oefen regelmatig met conflictoplossingsmechanismen. Onderhandelen, mediation, communicatie, conflictanalyse en conflictdiagnose zijn allemaal vaardigheden die verdieping en onderhoud vragen, zodat u ze in kunt zetten wanneer de situatie hierom vraagt.
  4. Beschik over een breed handelingsrepertoire om conflicten op te lossen, zoals geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Een brede blik op het oplossen van conflicten draagt eraan bij om problemen buiten de rechtszaal al op te lossen.
  5. Houd niet alleen rekening met de juridische dimensies van conflicten, maar ook met de emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies. Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen bijvoorbeeld vaak ook naar erkenning, preventie en excuses.

Bonustip:

Volg de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen die 9 mei 2023 van start gaat. Voor meer informatie, zie de site van deze leergang.

Overzicht PAO leergangen voorjaar 2023

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
Start 6 maart 2023 | NOvA 42 PO
o.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen
Gaat gegarandeerd door.

Leergang Pensioenrecht
Start 14 maart 2023 | NOvA 63 PO
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel
Gaat gegarandeerd door.

Leergang Grondslagen vennootschap- en ondernemingsrecht
Start 21 maart 2023 | NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink
Gaat gegarandeerd door.

Leergang De Aanpak van ondermijning
Start 5 april 2023 | NOvA 3 PO
o.l.v. prof. dr. Hans Boutellier en prof. mr. Jon Schilder

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Start 11 april 2023 | NOvA 20 PO
o.l.v. prof. mr. Lonneke Stevens en Linda Kesteloo LLM

Leergang Parenting coördination voor gespecialiseerde mediators
Start 17 april 2023 | NOvA 17 PO/ MfN 17
o.l.v. dr. Astrid Martalas

Leergang Mergers & acquisitions: law, finance, skills
Start 20 april 2023 | NOvA 54 PO
o.l.v. mr. Christiaan de Brauw, mr. Arne Grimme, mr. Leo Groothuis, prof. mr. Wino van Veen e.a.
Gaat gegarandeerd door.

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
Start 9 mei 2023 | NOvA 24 PO
o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Leergang Verbintenissenrecht
Start 23 mei 2023| NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Sociaal zekerheidsrecht
Start 25 mei 2023 | NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Start 25 mei 2023| NOvA 15 PO/ 15 PWO
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving
Start 26 mei 2023 | 18 PWO
o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink

Informatiesessies leergangen voorjaar 2023
Als jurist wil je voorop blijven in je vakgebied. Heb je vragen over de inhoud van een leergang? We organiseren binnenkort online informatiesessies voor de leergangen: De aanpak van ondermijning, Effectieve conflicthantering, De gemeentejurist, Sociaal zekerheidsrecht. De docenten van de leergangen geven korte presentaties en uiteraard geven ze antwoord op je vragen. Meld je hier aan.

Kijk voor cursussen, lezingen en masterclasses de website van VU Law Academy.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.