PAO cursus Arbeidsvoorwaarden van inkomende werknemers

In deze PAO cursus Arbeidsvoorwaarden van inkomende werknemers bespreken vijf gerenommeerde sprekers uit de wetenschap en juridische praktijk de wettelijke mogelijkheden en praktische problemen omtrent arbeidsvoorwaarden van inkomende werknemers. Aan de orde komen het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, pensioen en belastingheffing over arbeidsinkomen.
Datum: 14 mei 2020
Schrijf u hier in

VU Law Academy PAO cursus programma voorjaar 2020

AANBESTEDINGSRECHT
-Masterclasses Aanbestedingsrecht **
17 maart: Gefaseerd aanbesteden
11 juni: Motivering van de gunningsbeslissing
17 sept., 26 nov. 2020
NOvA 2PO/2 PWO | € 245,-
prof. mr. Chris Jansen

-Actualiteiten aanbestedingsrecht **
dinsdag 23 juni 2020,
prof. mr. Chris Jansen en prof. mr. Elies Steyger
NOvA 4 PO/4 PWO| € 445,-

ARBEIDSRECHT
-Arbeidsvoorwaarden van inkomende werknemers ** NIEUW
donderdag 14 mei 2020
dr. Bas Dieleman
NOvA 4 PO/4 VvPJ| € 395,-

-Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel ** VERNIEUWD
donderdag 28 mei 2020
mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO/MfN 4| € 445,-

BESTUURS(PROCES)RECHT
-Actualiteiten omgevingsrecht ***
dinsdag 23 juni 2020
mr. Jan van Oosten
NOvA 3 PO| € 335,-

BURGERLIJK (PROCES)RECHT
-Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs ** NIEUW
donderdag 16 april 2020
mr. Helen Overes en Therese Penders
NOvA 4 PO| € 395,-

-Opstellen en beoordelen van contracten**
donderdag 4 juni 2020
mr. dr. Edwin van Wechem en mr. Cyril Christiaans
NOvA 6 PO/KBvG 6/KNB 6| € 550,-

Financieel Toezichtrecht
-Banking Union jurisprudence (Engelstalig) ** NIEUW
donderdag 4 juni 2020
dr. Karl Philipp Wojcik
NOvA 3 PO | Geen kosten

IT RECHT EN IE RECHT
-AVG twee jaar later ** NIEUW
dinsdag 26 mei 2020
prof. mr. Arno Lodder e.a.
NOvA 4 PO| € 395,-

-Data en AI Law **
maandag 15 juni 2020
prof. mr. Albert Bomer en prof. mr. Arno Lodder
NOvA 4 PO| € 395,-

ONDERWIJSRECHT
-Masterclass rechtspersonenrecht in het onderwijs ** NIEUW
donderdag 16 april 2020
mr. Helen Overes en Therese Penders
NOvA 4 PO| € 395,-

-Masterclass Rechtspositie Onderwijspersoneel ** VERNIEUWD
donderdag 28 mei 2020
mr. Willem Lindeboom
NOvA 4 PO/ MfN 4| € 445,-

– Onderwijsrecht **
donderdag 25 juni 2020
prof. dr. Renée van Schoonhoven
NOvA 4 PO| € 445,-

PENSIOENRECHT
-Actualiteitenlezingen Pensioenrecht**
18 maart: Pensioen en scheiding
24 juni: Toekomst pensioenstelsel
30 sept., 2 dec. 2020 o.l.v. prof. dr. Erik LutjensNOvA 2 PO/ VvPJ 2| € 240 per lezing

STRAF(PROCES)RECHT
-Penitentiair recht ** NIEUW
dinsdag 16 juni 2020
mr. dr. Sonja Meijer
NOvA 4 PO| € 350,-

PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN
-Juridisch schrijven en argumenteren **
dinsdag 2 en 9 juni 2020
drs. Mascha Furth
NOvA 10 PO/KBvG 5/KNB 10| € 950,-

-Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen ** NIEUW
dinsdag 23 juni 2020
drs. Mascha Furth
NOvA 5 PO/KBvG 2/KNB 5| € 475,-

VU Law Academy PAO leergangen

Alle leergangen gaan zeker door!

ARBEIDSRECHT
Leergang Arbeidsrecht RVR ERKEND
donderdag 26 maart 2020
o.l.v. prof. dr. mr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens
NOvA 42 PO/MfN 42| € 3.950,-

BESTUURS(PROCES)RECHT
Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
donderdag 14 mei 2020
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra
NOvA 15 PO| € 1.980,-

BURGERLIJK (PROCES)RECHT
Leergang Verbintenissenrecht
dinsdag 12 mei 2020
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen
NOvA 18 PO| € 2.175,-

Ondernemingsrecht
Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
dinsdag 12 mei 2020
o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink
NOvA 18 PO | € 2.175,-

ONDERWIJSRECHT
Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
dinsdag 10 maart 2020
o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven
NOvA 12 PO| € 2.700,-

STRAF(PROCES)RECHT
Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief RVR ERKEND
dinsdag 14 april 2020
o.l.v. dr. Bas de Wilde en mr. Benno de Boer
NOvA 20 PO| € 2.300,-

Algemene informatie over onze PAO activiteiten: leergangen en juridische PAO cursussen vindt u op vulaw.nl.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.