De Wet BIG, de WGBO, de Wkkgz, de WTZa en de Awtza en de Wzd en Wvggz zijn enkele van de vele wetten die gelden voor de gezondheidszorg.

Het is van het grootste belang dat u weet welke wet- en regelgeving er geldt. Maar belangrijker nog: wat dit voor de praktijk betekent.

Deze cursus is erop gericht om u als juridisch professional een overzicht en verdiepende kennis te bieden. In drie dagen wordt alle relevante wetgeving doorgenomen en worden op interactieve wijze veel praktijkvoorbeelden met u besproken.

Na afloop van deze cursus:

  • Bent u op de hoogte van de belangrijkste patiëntenrechten als informatie en toestemming, medisch dossier, privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim.
  • Heeft u een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en weet u zorgprofessionals goed te adviseren.
  • Weet u om te gaan met de juridische haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten.
  • Kent u de reikwijdte van de Wkkgz en de toekomstige WTZa en Awtza en weet u welke eisen deze wetten aan uw instelling stellen.

Hiernaast komen nog vele andere onderwerpen aan bod. Door de beperkte groepsgrootte is er veel ruimte voor discussie en vragen van de individuele deelnemers en kunt u ook uw eigen casuïstiek inbrengen.

De docenten van deze cursus zijn ervaren advocaten in het gezondheidsrecht en zijn uitstekend op te hoogte van het reilen en zeilen binnen de gezondheidszorg.

Voor deze cursus is het mogelijk om fysiek óf online deel te nemen. U kunt uw keuze aangeven bij uw inschrijving.

Deze driedaagse cursus vindt plaats op 29 september, 6 en 13 oktober 2022

Meer informatie vindt u op de website van Medilex.

Healthcare and Medicine
Healthcare and Medicine
logo_Medilex

Medilex

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Medilex heeft meer dan 30 jaar ervaring in het organiseren van studiedagen, congressen, cursussen, opleidingen en incompany trainingen op het gebied van zorg, welzijn, detentie en zorgtaken van gemeenten. Door de onafhankelijke werkwijze van Medilex varieert het aanbod studiedagen van complexe beleidsmatige vraagstukken tot praktische oplossingen voor de werkvloer.