De rechten van slachtoffers in het strafproces zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. Zowel juristen als politici hebben daar een mening over. Wat is uw mening? Vindt u dat het zo wel goed is of moet de positie van het slachtoffer nog verder verstrekt worden?

Het congres heeft als doel om open in discussie te gaan over de vraag of slachtoffers voldoende rechten hebben binnen het strafproces. De input van het congres gebruiken wij bij het opstellen van het toekomstige slachtofferbeleid.

Diverse sprekers zullen met elkaar en met u in gesprek willen gaan over de toekomst van slachtofferrechten in het strafproces. Baroness Newlove, de keynote spreker, zal over haar ervaringen vertellen als de Victims’ Commissioner van Engeland en Wales. Zij is aangesteld om aandacht te vestigen op de rechten van slachtoffers. Zij bepleit dat ‘true justice’ vereist dat zowel daders als slachtoffers rechten moeten krijgen die waarborgen dat beide rechtvaardig worden behandeld. Het onderwerp raakt haar persoonlijk, omdat haar echtgenoot in 2007 op straat is doodgeslagen.

U kunt zich tot uiterlijk 18 februari inschrijven. Deelname is kosteloos.

118743_bannerFullHDURL

Ministerie van Justitie en Veiligheid