Veel conflicten kunnen buiten de rechtszaal al worden opgelost. Bekijk de 5 tips om als jurist met conflicten om te gaan en lees meer over de vernieuwde leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation.

 1. Maak een gedegen conflictanalyse en conflictdiagnose
  Hanteer hiervoor bijvoorbeeld het 7i-model. Zo leert u de situatie goed te doorgronden en het oplossingsmechanisme te kiezen dat het beste bij de situatie past.
 2. Zoek zoveel mogelijk naar gezamenlijke belangen van de betrokken partijen
  En ga daar waar hun belangen tegenstrijdig zijn zoveel mogelijk uit op redelijke normen, die onafhankelijk zijn van de wil van de betrokken partijen. Dit zal een beter onderhandelingsresultaat geven.
 3. Oefen regelmatig met conflictoplossingsmechanismen
  Onderhandelen, mediation, communicatie, conflictanalyse en conflictdiagnose zijn allemaal vaardigheden die verdieping en onderhoud vragen, zodat u ze in kunt zetten wanneer de situatie hierom vraagt.
 4. Beschik over een breed handelingsrepertoire op om conflicten in te perken en op te lossen
  Door over een breed handelingsrepertoire te beschikken om conflicten op te lossen, zoals geschillencommissies, klachtencommissies, mediation, bindend advies en arbitrage. Een brede blik op het oplossen van conflicten draagt eraan bij om problemen buiten de rechtszaal al op te lossen.
 5. Houd niet alleen rekening met de juridische dimensies van conflicten, maar ook met de emotionele, morele, psychologische en sociale dimensies
  Burgers hebben niet alleen materiële motieven, zoals geld of de uitoefening van hun rechten, maar verlangen vaak ook naar erkenning, preventie en excuses.

Bonustip:

Volg de leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation die op 5 november a.s. van start gaat.

In deze leergang worden alle bovengenoemde thema’s en onderwerpen behandeld, toegespitst op de dagelijkse praktijk van juridische professionals. U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten, zodat u uw clientèle optimaal van dienst kunt zijn.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.