Van juridische professionals wordt in toenemende mate een moderne rol als proactieve probleemoplosser verwacht, waarbij niet alleen juridische kennis en vaardigheden, maar ook andere competenties en creativiteit noodzakelijk zijn. Denk aan de jurist als mediator, de maatschappelijke effectieve rechter, de rechter als regierechter, conflictoplosser en verwijzer, de advocaat als conflictanalist, procesbegeleider en onderhandelaar en de responsieve en oplossingsgerichte gemeenteambtenaar.

Na het volgen van deze leergang kunt u in een conflictsituatie een analyse maken van de verschillende aspecten van het conflict en aan de hand daarvan de meest passende conflictoplossingsmethode kiezen. U kunt communicatie-, mediation- en onderhandelingstechnieken praktisch toepassen en collega’s en rechtzoekenden adviseren bij de keuze van een effectieve conflictoplossingsmethode. De leergang start op 5 november 2019.

Schrijf u snel in!

Ons najaarsprogramma 2019 biedt u meerdere specialistische en verdiepende leergangen waar u inzicht en overzicht krijgt voor uw beroepspraktijk. U kunt zich nog inschrijven voor:

In de komende periode bieden wij ook weer diverse masterclasses, cursussen en actualiteitenlezingen aan op verschillende rechtsgebieden.

Aanbestedingsrecht
Masterclasses aanbestedingsrecht

dinsdag 10 september 2019: Aanbesteden op basis van laagste levenscycluskosten

donderdag 28 november 2019: Staatssteun en aanbesteding
o.l.v. prof. mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent

Onderwijsrecht
Masterclass medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs
Dinsdag 1 oktober 2019
prof. dr. Renée van Schoonhoven en mr. Kees Jansen

Pensioenrecht
Lezingen Actualiteiten Pensioenrecht
woensdag 18 september 2019: Scheiding, pensioenindeling en partnerpensioen
woensdag 11 december 2019: Pensioenrechtspraak
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens

Professionele vaardigheden
Timemanagement en stresspreventie
Gaat zeker door!
donderdag 4 juli 2019
mr. Rüna Honig

Inschrijven voor bovenstaande leergangen en cursussen kan via website vulaw.nl

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.