“If it’s bad writing by the standards of ordinary English, it’s bad legal writing. If it’s good legal writing by the standards of ordinary English, it is more likely to be good legal writing.”
– David Melinkoff in Legal Writing: Sense and Nonsense

Wij krijgen van opdrachtgevers vaak de vraag: “…maar doen jullie ook Legal English?” Dit impliceert dat er naast ‘Engels’ nóg een taal bestaat, nl. ‘juridisch Engels’. Dat is natuurlijk niet écht het geval…

Het valt moeilijk te ontkennen dat Legal English afwijkt van het standaard-Engels. Om maar eens wat te noemen: gebruik van juridische terminologie; een gebrek aan interpunctie; het gebruik van verdubbelingen; overmatig gebruik van vervangwoordjes (bijv. aforementioned) en voornaamwoordelijke bijwoorden (hereby, whereof, etc.); soms een ongebruikelijke woordvolgorde; gebruik van phrasal verbs (to enter into, to serve upon); archaïsch woordgebruik; gebruik van woorden van romaanse oorsprong (to congregate ipv. to get together); overvloedig gebruik van de passieve vorm en nominalisaties (to undertake representation ipv. represent). Klik hier voor meer.

Ik wil hier niet ingaan op alle mogelijke (meestal historische of nep-juridische) redenen dat Legal English er vaak zo uitziet, maar het hoeft er natuurlijk helemaal niet zo uit te zien. Melinkoff schrijft: “… most of the peculiarity is more a matter of convention than of necessity”.

Branch Out trainingen hebben als uitgangspunt dat veel van de zojuist aangehaalde karakteristieken van Legal English vermeden kunnen worden of zelfs volledig overbodig zijn. En waarom zou een Nederlandse jurist dat eigenlijk doen? Behalve dat het een tijdrovende zaak is, wordt het risico op misverstanden en (juridisch) ongewenste gevolgen voor een niet-moedertaalspreker alleen maar groter…

Veel van die misverstanden en valkuilen zijn te wijten aan de verschillende rechtssystemen: Common Law en Civil Law. Anglo-Amerikaans juridische concepten hebben vaak een andere reikwijdte dan het Nederlandse juridische concept dat de opsteller voor ogen had en hebben lang niet altijd dezelfde betekenis als wat gezien wordt als de corresponderende Nederlandse termen. Voorbeelden? Kijk eens naar: specification, termination, repudiate/rescind, conditions/waranties en representation, redemption, consideration, of furnish.

Van je eigen fouten leer je het meest: aan de hand van door deelnemers in het recente verleden zélfgeschreven Engelse teksten behandelen Branch Out trainingen deze valkuilen; Branch Out trainingen geven een praktische handleiding voor het interpreteren van Anglo-Amerikaans juridisch vocabulaire dat onbedoeld is ‘geïmporteerd’ in schriftelijke uitingen waarin het Nederlands recht van toepassing is.

Trainingen Legal English moeten aandacht besteden aan zowel ‘Legal’ als aan ‘English’: ‘taal’ staat niet op zichtzelf, we gebruiken een specifieke taal in specifieke omstandigheden voor specifieke doeleinden.

Meer informatie? Branch Out / Peter G. Peek: 06-2034 5409 / [email protected] / www.branch-out.eu

logo_BranchOut

Branch Out

Cultivating excellence through coaching & training.