De LegalTech hypetrein

FinTech, LegalTech: marketeers weten altijd wel een kreet te verzinnen en een nieuwe hypetrein is vertrokken: all aboard!? Maar is dat erg? Moeten we ons druk maken over de terminologie terwijl het gaat om iets fundamenteels in een rechtsstaat: toegang tot het recht voor iedereen?

Zolang LegalTech een containerbegrip is kunnen we ons beter richten op wat LegalTech oplossingen proberen te bewerkstelligen: het werk van advocaten eenvoudiger maken en daardoor toegang tot het recht voor iedereen bereikbaar te maken.

De definitie van LegalTech

In sommige definities staat dat door LegalTech de jurist buitenspel wordt gezet, dat om maar een voorbeeld te noemen rechtszaken voorkomen kunnen worden. Dat resulteert soms in angst, wat helemaal niet nodig is. Als technologie resulteert in oplossingen waar iedereen betrokken bij een juridisch vraagstuk tevreden over is, en er voor advocaten daardoor werk overblijft waar hun expertise tot zijn recht komt, dan is dat toch alleen maar mooi?

Maar nu even de praktijk: wanneer je met juridische professionals over LegalTech praat, denkt men al snel aan AI of robots. Maar dat zijn middelen, en daarbij vergeten we het doel als we praten over LegalTech. Het gaat om innovaties die er zijn om cliënten beter te helpen. Ik denk dat we realistisch moeten zijn, de vooruitgang in techniek is niet te stoppen. Door innovatie kun je je weer vastbijten in echt complexe zaken waar je ervaring je op heeft voorbereid.

De toekomst van LegalTech

De toekomst van LegalTech lijkt gehuld in dikke mist. Wat wel duidelijk is dat in die dikke mist de contouren van een grote trein zien met een enorme schare aan wagonnetjes afgeladen met evenementen, experts en start-ups. Of u er op springt is aan u, maar dat hij gaat rijden staat vast.

Claudia Heemskerk – Operationeel Manager Lexxyn Groep

logo_Lexxyn-Groep

Lexxyn Groep

De Lexxyn Groep is een groep samenwerkende bedrijven die ICT-diensten leveren binnen de juridische sector.