Toezicht op algoritmes (bijna voltekend!)
11 juni | 11.00 – 12.00 uur
Door mr. dr. Marlies van Eck

In dit webinar komen vragen aan bod als: Zijn er verschillende regels nodig voor toezicht op de markt en overheid? Welke toezichthouders zijn er? Wat moet je weten als jouw bedrijf of overheidsinstelling onderwerp wordt van onderzoek naar het gebruik van algoritmen?

Inschrijven webinar Toezicht op algoritmes

Verantwoord gebruik van algoritmes
16 juni | 11.00 – 12.00 uur

Door Jeroen Naves

Als de overheid gebruik maakt van algoritmes, moeten zij uitleggen welke keuzes gemaakt worden en op basis van welke informatie zij beslissingen nemen. De gemeente Amsterdam heeft initiatief genomen om nieuwe contractvoorwaarden en inkoopvoorwaarden voor eerlijke en transparante algoritmes te ontwikkelen. Jeroen Naves was betrokken bij de totstandkoming van deze voorwaarden. Hij neemt u mee in de juridische afwegingen bij het toepassen van AI.

Inschrijven webinar Verantwoord gebruik van algoritmes

Toepassing van AI in het strafrecht
24 juni | 11.00 – 12.00 uur

Door dr. Bart Schermer

Bart Schermer vertelt over de regels voor de toepassing van AI bij de opsporing en vervolging van verdachten. Wordt AI toegepast in de strafrechtketen en wat betekent dit voor het recht op privacy en een eerlijk proces?

Inschrijven webinar Toepassing van AI in het strafrecht

Leergang Artificial Intelligence voor juristen

De leergang Artificial Intelligence voor juristen bestaat uit een basiscursus van drie blokken van circa vier uur. U krijgt alle basiskennis tot zich en vervolgens kiest u een of meerdere specialisatiemodules om te verdiepen in een vakgebied naar keuze. De leergang is een must om aan deel te nemen voor iedere jurist die op de toekomst voorbereid wil zijn of al dagelijks bezig is met AI en/of algoritmes en interesse heeft in de juridische en ethische vragen die het oproept.

Bekijk meer informatie over de nieuwe leergang AI voor juristen.

PAO-Leiden

Juridisch PAO Leiden

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod!