NiRV-directeur Marius van Prooijen zoomt eerst in op bedrijven, want de groei van de ene economische actor is onlosmakelijk verbonden met die van de andere. Het komt vooral aan op goede planning van de geldstromen in een onderneming, begint Van Prooijen. Door daarover strategisch mee te denken, spelen RV’s een belangrijke rol voor de ondernemers. “Essentieel in ons werk als waardeerders is het identificeren en prognosticeren van geldstromen van een onderneming. Kijk je naar de vraag of bedrijven klaar zijn voor groei na COVID-19, dan is vooral het werkkapitaal een belangrijke indicator voor het antwoord daarop. Je hebt om te groeien tenslotte een flinke buffer werkkapitaal nodig, omdat vaak allereerst je operationele processen gaan draaien en je dus direct met uitgaven voor voorraad, loon- en andere kosten te maken krijgt, voordat een afnemer gaat betalen. De cruciale vraag is dus: hoe overbrug je de periode tot aan het ontvangen van debiteurgelden?”

Strippenkaart helpt cashflow

Van Prooijen helpt momenteel een IT-bedrijf dat met die vraag worstelt. Het kreeg op jaarbasis maar liefst zo’n 200 aanvragen per klant om de online marketing van hun klanten te verbeteren. “Vaak waren dat kleine vragen, maar dat telde behoorlijk op. Dat werk werd achteraf gefactureerd, vaak pas na anderhalf of twee maanden. Op dat moment ging de betaaltermijn van 30 dagen in. Daarom adviseerde ik ze met hun klanten in gesprek te gaan en af te spreken om over te stappen op een nieuwe facturatie structuur, waarbij klanten vooraf een strippenkaart kunnen kopen. Dat leverde aan het begin van het jaar al meteen een flinke financiële buffer op.”

Een voordeel van die werkwijze zit bovendien ook aan de andere kant, want de IT-dienstverlener deed veel voor non-profit organisaties. Voor dergelijke partijen die met jaarlijkse budgetten werken, is het prettig vooraf te weten wat ze jaarlijks aan hun IT-ondersteuning kwijt zijn. Verder lezen

NiRV-RV25-COMBI

NiRV

Het NIRV is de beroepsvereniging voor Register Valuators in Nederland.

De Register Valuator is dé specialist als het gaat om een heldere waardebepaling. In geval van een bedrijfsovername, maar ook als het gaat om een zakelijk conflict, een echtscheiding, een faillissement of een schadeberekening staat de RV u met raad en daad bij.