Ontbreekt het u aan tijd of specifieke know how om een processtuk op te stellen? Is uw praktijk te druk of ligt uw specialistische kennis op andere rechtsterreinen? In die gevallen biedt Litigation Support een oplossing op maat. Op basis van een zeer ruime en succesvolle proceservaring kunnen wij binnen een kort tijdsbestek op efficiënte wijze hulp bieden bij de opstelling van een processtuk (zoals een dagvaarding, een conclusie, een beslagrekest of een andersoortig verzoekschrift). Dat kan in de vorm van ondersteuning, advies of van volledige ontzorging.

Behalve deskundigheid garandeert Litigation Support discretie en volledige geheimhouding. Voor meer informatie bel met mr. Quintus Abeln, 06 54 26 17 54 of mail naar [email protected]

logo_Litigation_support