Op donderdag 6 oktober 2022 van 15.30 tot 18.30 uur is de Round Table sessie voor bestuurders, partners, general counsel en compliance officers rondom het belang van ESG voor de Advocatuur. De sprekers gaan in op de opkomst van de ESG-thematiek en de mogelijke gevolgen voor advocatenkantoren en zakenpartners.

Hoe gaan Nederlandse advocatenkantoren vanuit het oogpunt van sustainable Environment, Social responsibility en good Governance om met de gevolgen voor klanten, werknemers, leveranciers en overige stakeholders? Hoe beïnvloedt ESG de reputatie en positionering van kantoren? Welke rol gaat ESG spelen in de strategie van kantoren? Wat zijn de governance dilemma’s? Is, na de accountancy, de advocatuur aan de beurt om te onderkennen dat “practice what you preach” niet onverplicht is? Wat kunnen kantoren doen om hun governance model “fit for purpose” te maken?

De Round Table is een initiatief van Venturis Consulting Group en Capital Media Services. Deelname in overleg en op basis van uitnodiging.

ESG Round Table 6 oktober 2022 15.30 tot 18.30 uur
Huize Frankendael Middenweg 72 Amsterdam