De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van het Juridisch PAO Leiden

23 mei 2019 start de specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. De opleiding bestaat uit 9 dagen die elk op donderdag worden aangeboden (45 onderwijsuren). De hoofddocenten van deze opleiding zijn Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, en Mr. H.H. de Vries, verbonden aan de Universiteit Utrecht en advocaat-partner bij Kennedy Van der Laan. Het onderwijs wordt verzorgd door docenten met allen ten minste 10 jaar ervaring op het rechtsgebied, driekwart van de docenten is advocaat en tweederde van de docenten is gepromoveerd.

In de opleiding bieden we in de praktijk toepasbare kennis op een academisch niveau aan. Een deelnemer die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, beschikt over een goed en volledig overzicht van het rechtsgebied en de kennis om vast te stellen wanneer en onder welke voorwaarden in de praktijk de wet- en regelgeving van toepassing kan zijn en wat dat dan betekent. De deelnemer kan ook beredeneren waarom er in een specifiek geval wel of niet sprake is van een te beantwoorden rechtsvraag of een juridisch probleem. En voor deze rechtsvraag of dit probleem kan de deelnemer vervolgens beargumenteren en onderbouwen welke antwoorden en oplossingen er wel of niet zijn.

Voor toelating tot de recent opgerichte specialisatievereniging: Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A), is vereist dat de opleiding met goed gevolg is afgerond. Lees meer over deze vereniging en de toegevoegde waarde van de specialisatieopleiding in het interview met Gerrit-Jan Zwenne.

Schrijf u tijdig in, er zijn nog slechts enkele plekken beschikbaar. Bekijk de cursus op onze website.

PAO-Leiden

Juridisch PAO Leiden

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod!