De VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht van het Juridisch PAO Leiden

23 mei 2019 start de specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Deze opleiding bestaat uit 9 opleidingsdagen die elk op donderdag worden aangeboden (45 onderwijsuren). De hoofddocenten van deze opleiding zijn Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat-partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, en Mr. H.H. de Vries, verbonden aan de Universiteit Utrecht en advocaat-partner bij Kennedy Van der Laan. Het onderwijs wordt verzorgd door  docenten met allen ten minste 10 jaar ervaring op het rechtsgebied, driekwart van de docenten is advocaat en tweederde van de docenten is gepromoveerd.

In de specialisatieopleiding gaan we in op alle aspecten van het privacyrechtdie bekend moeten zijn bij een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het rechtsgebied. De opleiding gaat vanzelfsprekend in op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG, maar ook oop andere wetgeving, zoals de Telecommunicatiewet en de e-Privacy Verordening die in Brussel wordt voorbereid Ook maken we uitstapjes naar privacyregelgeving in specifieke sectoren, zoals de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg. Verder uiteraard aandacht voor de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nationale rechtspraak, opinies, adviezen, besluiten, beleidsregels en richtlijnen van het Europees Comité voor Gegevensbescherming, de Autoriteit persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt. Daarnaast gaan we in op de bestuursrechtelijke component van toezicht, handhaving en rechtsbescherming, en de samenwerking tussen toezichthouders (coherentiemechanisme).

Gedurende de opleiding dient u drie opdrachten te maken. Daarnaast legt u aan het einde van de opleiding een mondelinge examen af. De opdrachten en het examen zijn bepalend voor het behalen van het diploma dat u toegang geeft tot het (aspirant)lidmaatschap van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A).

Schrijf u tijdig in, slechts 25 cursisten kunnen deze opleiding dit jaar volgen. Bekijk de cursus op onze website.

PAO-Leiden

Juridisch PAO Leiden

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod!