Online informatiesessies leergangen 2022

– Pensioenrecht (donderdag 17 november van 16.00 tot 17.00 uur)

Overzicht leergangen najaar 2022

Leergang Verdieping contractenrecht

Start: 31 oktober 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 21 PO

o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Financieel-economisch strafrecht

Start: 1 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 36 PO

o.l.v. prof. mr. Roan Lamp

Leergang Intellectueel-eigendomsrecht

Start: 1 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 21 PO

o.l.v. prof. mr. Stef van Gompel

Leergang Klimaatverandering en energietransitie NIEUW

Start: 2 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 36 PO

o.l.v. mr. dr. Marjolein Dieperink

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Start 7 november 2022 | 22 PWO
o.l.v. mr. Rob de Greef

Leergang Sport & recht

Start: 15 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 24 PO

o.l.v. prof. mr. Marjan Olfers

Leergang Pensioenrecht
Start: maart 2023 | NOvA 62 PO
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel

PAO cursusprogramma najaar 2022

Aanbestedingsrecht

Masterclass Aanbestedingsrecht IV – dinsdag 15 november 2022

Thema: Het Dynamisch Aankoopsysteem (onder voorbehoud)

Actualiteiten aanbestedingsrecht: dinsdag 6 december 2022

Arbeidsrecht

Masterclass De zieke werknemer: dinsdag 8 november 2022

Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel: dinsdag 29 november 2022

Ontwikkelingen in het ontslagrecht: woensdag 7 en 14 december 2022

Staats- en bestuursrecht

Actualiteiten omgevingsrecht: maandag 10 november 2022

Actualiteiten bestuursprocesrecht: maandag 19 december 2022

Burgerlijk(proces)recht

Actualiteiten contractenrecht: maandag 21 november 2022

Opstellen en beoordelen van contracten: donderdag 8 december 2022

Internetrecht

Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht: donderdag 24 november 2022

Migratierecht

Actualiteiten migratierecht: donderdag 15 december 2022

Ondernemingsrecht

Actualiteiten ondernemingsrecht: dinsdag 13 december 2022

Pensioenrecht

Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV – woensdag 7 december 2022

Thema: De Wet toekomst pensioenen

Professionele vaardigheden

Direct en duidelijk beschikkingen schrijven voor overheidsjuristen: maandag 31 okt. en 7 nov. 2022

Timemanagement voor juristen: 8 november 2022

Conflicthantering voor juristen: vrijdag 28 november 2022

Juridisch schrijven en argumenteren: donderdag 1 en 8 december 2022

Onderhandelen voor juristen: donderdag 15 december 2022

Meer informatie over de VU Law Academy en de PAO juridische opleidingen, zie www.vulaw.nl

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.