Online informatiesessies leergangen 2022

– Pensioenrecht (donderdag 17 november van 16.00 tot 17.00 uur)

Overzicht leergangen najaar 2022

Leergang Verdieping contractenrecht

Start: 31 oktober 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 21 PO

o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Financieel-economisch strafrecht

Start: 1 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 36 PO

o.l.v. prof. mr. Roan Lamp

Leergang Intellectueel-eigendomsrecht

Start: 1 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 21 PO

o.l.v. prof. mr. Stef van Gompel

Leergang Klimaatverandering en energietransitie NIEUW

Start: 2 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 36 PO

o.l.v. mr. dr. Marjolein Dieperink

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Start 7 november 2022 | 22 PWO
o.l.v. mr. Rob de Greef

Leergang Sport & recht

Start: 15 november 2022 GAAT ZEKER DOOR! NOvA 24 PO

o.l.v. prof. mr. Marjan Olfers

Leergang Pensioenrecht
Start: maart 2023 | NOvA 62 PO
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel

PAO cursusprogramma najaar 2022

Aanbestedingsrecht

Masterclass Aanbestedingsrecht IV – dinsdag 15 november 2022

Thema: Het Dynamisch Aankoopsysteem (onder voorbehoud)

Actualiteiten aanbestedingsrecht: dinsdag 6 december 2022

Arbeidsrecht

Masterclass De zieke werknemer: dinsdag 8 november 2022

Actualiteiten jurisprudentie onderwijspersoneel: dinsdag 29 november 2022

Ontwikkelingen in het ontslagrecht: woensdag 7 en 14 december 2022

Staats- en bestuursrecht

Actualiteiten omgevingsrecht: maandag 10 november 2022

Actualiteiten bestuursprocesrecht: maandag 19 december 2022

Burgerlijk(proces)recht

Actualiteiten contractenrecht: maandag 21 november 2022

Opstellen en beoordelen van contracten: donderdag 8 december 2022

Internetrecht

Actualiteiten privacy, auteursrecht en internetrecht: donderdag 24 november 2022

Migratierecht

Actualiteiten migratierecht: donderdag 15 december 2022

Ondernemingsrecht

Actualiteiten ondernemingsrecht: dinsdag 13 december 2022

Pensioenrecht

Actualiteitenlezing Pensioenrecht IV – woensdag 7 december 2022

Thema: De Wet toekomst pensioenen

Professionele vaardigheden

Direct en duidelijk beschikkingen schrijven voor overheidsjuristen: maandag 31 okt. en 7 nov. 2022

Timemanagement voor juristen: 8 november 2022

Conflicthantering voor juristen: vrijdag 28 november 2022

Juridisch schrijven en argumenteren: donderdag 1 en 8 december 2022

Onderhandelen voor juristen: donderdag 15 december 2022

Meer informatie over de VU Law Academy en de PAO juridische opleidingen, zie www.vulaw.nl

VU Law Academy avatar NIEUW (002)

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.