De VS als handelspartner

De VS was in 2021 na China de grootste handelspartner van Nederland. Ondanks enkele meningsverschillen tussen Europa en de Verenigde Staten in de afgelopen jaren blijven de VS een van de meest stabiele handelspartners. Evenmin wordt verwacht dat deze relatie snel zal veranderen. Veel bedrijven, vooral in de VS, hechten waarde aan direct persoonlijk contact met partners. Daarom moeten internationaal georiënteerde bedrijven in Nederland voorbereid zijn op het plannen van zakenreizen naar het land.

Bedrijfscultuur Verenigde Staten

De VS staat bekend als een ondernemend land waar men niet bang is om risico’s te nemen. De zakencultuur in de VS wordt door Nederlandse ondernemers vaak als zeer ongedwongen en informeel ervaren, wat tot communicatieproblemen kan leiden. Om de zakenrelaties goed te beginnen, moeten zakenreizigers de onderstaande tips volgen.

  1. taalgebruik

Het zou bijna vanzelfsprekend moeten zijn, maar om succesvol te zijn in de VS moet je voldoende kennis van het Engels hebben. Niet alleen de taal is belangrijk, maar ook de manier van spreken vertoont duidelijke verschillen met Nederlandstalige landen. Amerikaanse Amerikanen hechten veel waarde aan vriendelijkheid en informeel geklets. Je moet dus bereid zijn om over schijnbaar triviale dingen te praten, zelfs in een professionele omgeving. Bovendien zijn Amerikanen over het algemeen direct en uiten ze hun gevoelens openlijk. Dit geldt ook voor zakelijke bijeenkomsten, waar je niet bang hoeft te zijn om zorgen of meningsverschillen te uiten.

  1. zakenrelaties

Terwijl Nederlandse bedrijven vaak langetermijndoelstellingen nastreven, zijn in de VS vooral kortetermijndoelstellingen van belang. Daarom kunnen standpunten en posities snel veranderen, wat snel tot dramatische koerswijzigingen kan leiden, vooral bij bedrijfsovernames. Men moet zich er daarom altijd van bewust zijn dat zakelijke relaties alleen succesvol kunnen zijn zolang ze aan beide zijden als winstgevend worden ervaren. Langdurige relaties en loyaliteit zijn meestal de uitzondering.

  1. individualisme en optimisme

Individualisme is een fundament van de Amerikaanse samenleving. De afspraak is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen geluk. Daardoor komen persoonlijke kwaliteiten en eigenschappen zeer zelfverzekerd naar voren. Vaak komt ook een sterk optimisme naar voren en wordt er extravagant gesproken over persoonlijke en ondernemersdoelen. De nadruk op individuele prestaties en verwezenlijkingen kan soms als arrogant worden ervaren, maar het maakt deel uit van de cultuur.

De VS binnenkomen voor zakelijke doeleinden

Een zakenreis naar de VS moet goed gepland worden. Dit geldt ook voor de toegangsvoorwaarden, zodat je niet pas op de luchthaven beseft dat je niet alle vereiste documenten hebt. Allereerst moet je ervoor zorgen dat je een geldig paspoort hebt. Het paspoort moet gedurende het gehele verblijf in de VS geldig zijn. Bij twijfel is het altijd raadzaam een nieuw paspoort aan te vragen.

Reizigers naar de VS moeten er ook rekening mee houden dat een visum of ESTA verplicht is voor reizen naar de VS. Het ESTA is een elektronische reistoestemming die veel gemakkelijker, sneller en goedkoper aan te vragen is dan een visum. Het is beschikbaar voor reizigers uit een beperkt aantal landen, bijvoorbeeld Nederland. Hierdoor kunnen Nederlandse reizigers naar de VS in plaats van een visum een ESTA-formulier invullen en deze gebruiken om de VS binnen te komen. Reizigers moeten voor vertrek bekijken of ze aan de voorwaarden van een ESTA voldoen. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, moet maanden voor vertrek een visumaanvraag indienen bij de Amerikaanse ambassade of het consulaat en verschijnen voor een gesprek.

Een geslaagde zakenreis vereist een goede voorbereiding

Of je nu meerdere keren naar de VS bent gevlogen voor een zakenreis of voor de eerste keer naar het land van de mogelijkheden reist, je moet je reis altijd goed voorbereiden. Het bijspijkeren van Engelse vaardigheden kan ongelooflijk waardevol zijn, en het aanpassen aan de Amerikaanse zakencultuur kan ook op lange termijn relaties versterken. Voor vertrek moet men de voor binnenkomst benodigde documenten voorbereiden. Zakenreizigers met een Nederlands paspoort kunnen het beste een ESTA voor Amerika aanvragen.

Visum Buitenland

Gaat u op reis naar Amerika, Canada, India, Egypte, Vietnam, Australië, Sri Lanka, Kenia, Myanmar, Cambodja, Nieuw-Zeeland, Oman, …