Actuele ontwikkelingen in het Straf(proces)recht op 17 dec. a.s. gaat definitief door.

De ontwikkelingen op het terrein van het straf- en strafprocesrecht gaan snel. Rechtspraak en wetgeving zijn constant in beweging. Deze online cursus biedt u de gelegenheid om in één cursusdagdeel kennis te nemen van de actuele stand van zaken op het terrein van het materiële strafrecht en het strafprocesrecht. De belangrijkste arresten van het afgelopen jaar worden op een rij gezet, samengevat en van deskundig commentaar voorzien. Ook wordt, voor zover relevant en actueel, ingegaan op de belangrijkste wijzigingen op het terrein van de strafrechtelijke wetgeving. Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het straf- en strafprocesrecht en weet hij de relevantie van deze ontwikkelingen voor de eigen beroepspraktijk op waarde te schatten.

Docenten:
Mr. dr. Klaas Rozemond, universitair hoofddocent Strafrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.
Mr. Abhijit Das, docent/promovendus straf(proces)recht bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Reacties oud-deelnemers
“Handige tips en aandachtspunten bij opstellen contracten.”
“In korte tijd weer een deskundige update van mijn vakkennis gekregen.”
“Hoog kennisniveau met duidelijke uitleg en brug met de praktijk.”


Meer informatie en inschrijven.

Verdiepende leergangen voorjaar 2021

Vernieuwde VU leergang Pensioenrecht
De leergang o.l.v. prof. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel, koploper als het gaat om opleidingen pensioenrecht, start 23 maart 2021. Meer informatie vindt u op de site van de VU leergang Pensioenrecht.

Aanbestedingsrecht voor juristen
aanbestedingsrecht bij VU Law Academy: voor de juridische finesses
Start: 8 maart 2021
o.l.v.: prof. Mr. Chris Jansen en mr. Sophie Prent
Prijs: €4.980,-
Punten: 38 PO NOvA

Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
met deze leergang brengt u uw kennis op een scherp en actueel niveau
Start: 23 maart 2021
o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink
Prijs: €2.175,-
Punten: 18 PO NOvA

Arbeidsrecht
deze leergang is uiterst toepasbaar in de praktijk en zeer divers.
Start: 1 april 2021
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. mr. dr. Willem Bouwens
Prijs: €3.950,-
Punten: 42 PO NOvA

Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen
Start: 6 april 2021
Prijs: €2.300,-
Punten: 20 PO NOvA
erkend door de Raad voor Rechtsbijstand

Mergers & Acquisitions
gerichte aandacht voor corporate finance, tax, accounting en post merger integration
Start: 8 april 2021
o.l.v. prof. mr. Wino van Veen e.a.
Prijs: €5.750,-
Punten: 54 PO NOvA

Onderwijsrecht
een integraal programma waardoor een rode draad gewaarborgd is
Start: 14 april 2021
o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven
Prijs: €3.075,-
Punten: 20 PO NOvA

Effectieve conflicthantering
de leergang stimuleert een andere manier van kijken naar conflicten
Start: 17 mei 2021
o.l.v. prof. mr. Dick Allewijn
Prijs: €2.800,-
Punten: 24 PO NOvA

Verbintenissenrecht 
deze leergang buigt algemene leerstukken om tot een belangrijk wapen
Start: 18 mei 2021
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen
Prijs: €2.175,-
Punten: 18 PO NOvA

Meer informatie over deze leergangen en het inschrijfformulier vindt u op deze site van de leergangen van de VU Law Academy

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.