Advocaten die de specialisatieopleiding van Juridisch PAO Leiden met goed gevolg hebben afgerond, kunnen aantonen dat zij beschikken over het kennisniveau dat vereist is om (aspirant) lid te worden van de Vereniging Privacyrecht Advocaten (VPR-A). De opleiding staat ook open voor bedrijfsjuristen, beleidsmedewerkers en andere juridische professionals die op academisch niveau betrokken zijn met privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

Bekijk meer informatie over de specialisatieopleiding op de website van het Juridisch PAO Leiden.

Onderwerpen die o.a. worden behandeld:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • Uitvoeringswet (AVG)
  • Regels voor cookies en spam
  • e-Privacy Verordening
  • Toezicht en handhaving
  • Privacyregelgeving in de financiële sector (PSD2) en de gezondheidszorg

Wij maken u erop attent dat het programma op onderdelen kan worden aangepast wanneer de actuele ontwikkelingen daartoe een aanleiding geven.

Doel opleiding

In de specialisatieopleiding wordt praktische toepasbare kennis op een kwalitatief hoogstaand academisch niveau aangeboden. Dit durven wij met zekerheid te zeggen; de opleiding wordt gedoceerd door professionals die tenminste tien jaar – vaak nog langer –  actief zijn in het privacyrecht. Veel van hen zijn gepromoveerd op een proefschrift dat betrekking heeft op privacy- en gegevensbescherming. Vanuit hun eigen ervaring kunnen zij vertellen over het rechtsgebied, zoals welke argumenten in belangrijke procedures zijn gebruikt en in hoeverre de rechter daardoor werd overtuigd.

Hoofddocenten

  • Prof. dr. mr. G.J. Zwenne, hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat en partner Pels Rijcken.
  • Mr. dr. H.H. de Vries, advocaat en partner Kennedy Van der Laan, Universitair docent Universiteit Utrecht.

Uit de evaluatie onder oud-cursisten blijkt dat de specialisatieopleiding goed gewaardeerd wordt. Het gemiddelde rapportcijfer per bijeenkomst is een 8.1. Onze oud-cursisten gaven de dienstverlening Juridisch PAO Leiden in 2019 een gemiddeld cijfer 8.6.

Bekijk meer informatie over de specialisatieopleiding op de website van het Juridisch PAO Leiden.

PAO-Leiden

Juridisch PAO Leiden

Blijf op de hoogte van ons cursusaanbod!