De leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht helpt zowel generalisten als specialisten te bepalen waar de vennootschapsrechtelijke of ondernemingsrechtelijke crux van het probleem zit, welke instrumenten er zijn om cliënten of collega’s verder te helpen en hoe de oplossing in de praktijk vorm gegeven moet worden. Of het nu gaat om toepassing van de toetsing van besluiten, om vertegenwoordiging, om kapitaal- en vermogensbescherming, om ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting, de leerstukken en het overzicht zijn voor elk type praktijk relevant. Na het volgen van de leergang bent u op de hoogte van:

– de centrale leerstukken van het vennootschaps- en ondernemingsrecht;
– de laatste rechtspraak en literatuur van dat rechtsgebied;
– de belangrijkste problemen in de praktijk en hun oplossing.

Meer informatie en inschrijven www.vulaw.nl.

Cursussen voorjaar 2021

Aanbestedingsrecht
Masterclasses aanbestedingsrecht
18 maart 2021: Masterclass aanbestedingsrecht I: Relatieve beoordelingsmethoden in aanbestedingsrechtelijk perspectief ONLINE
17 juni 2021: Masterclass aanbestedingsrecht II: Wisselwerking tussen het aanbestedingsrecht en het verbintenissenrecht ONLINE
21 september 2021: Masterclass aanbestedingsrecht III: Onderwerp volgt
25 november 2021: Masterclass aanbestedingsrecht IV: Onderwerp volgt

Arbeidsrecht
Masterclass Rechtspersonenrecht in het onderwijs ONLINE
woensdag 12 mei 2021
Masterclass Rechtspositie onderwijspersoneel ONLINE
donderdag 3 juni 2021

Bestuurs(proces)recht
Cursus Actualiteiten omgevingsrecht ONLINE
woensdag 19 mei 2021
Cursus Actualiteiten bestuurs(proces)recht
vrijdag 18 juni 2021

IT en recht en IE recht
Cursus AVG drie jaar later ONLINE
dinsdag 25 mei 2021
Cursus Data en AI Law
woensdag 16 juni 2021

Onderwijsrecht
Masterclass Rechtspersonenrecht in het onderwijs ONLINE
woensdag 12 mei 2021
Cursus actualiteiten onderwijsrecht ONLINE
vrijdag 2 juli

Pensioenrecht
Lezingen Actualiteiten pensioenrecht
woensdag 17 maart: Pensioen en flexibele arbeidsrelaties ONLINE
woensdag 23 juni: Pensioenrechtspraak 2020/21 ONLINE
woensdag 29 september: Nabestaandenpensioen/Zorgplichten
woensdag 1 december: Wet toekomst pensioen

Professionele vaardigheden
Cursus Juridisch schrijven en argumenteren ONLINE
maandag 7 en 14 juni 2021
Cursus Helder en overtuigend beschikkingen schrijven voor juristen ONLINE
donderdag 24 juni 2021
Cursus Legal English @work
maandag 1, 8, 15 en 22 november

Straf(proces)recht
Cursus Penitentiair recht ONLINE
donderdag 10 juni 2021

Leergangen voorjaar 2021


Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht GAAT ZEKER DOOR
Met deze leergang brengt u uw kennis op een scherp en actueel niveau
start: 23 maart 2021

Pensioenrecht GAAT ZEKER DOOR
Pensioenrecht nu en in de toekomst
start : 23 maart 2021

Arbeidsrecht
Deze leergang is uiterst toepasbaar in de praktijk en zeer divers
start : 1 april 2021

Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
GAAT ZEKER DOOR
Strafrechtelijk bewijsrecht: aanvallen door effectief te verdedigen
start: 6 april 2021
Erkend door de Raad voor Rechtsbijstand

Mergers & Acquisitions GAAT ZEKER DOOR
Gerichte aandacht voor corporate finance, tax, accounting en post merger integration
start: 8 april 2021

Onderwijsrecht
Een integraal programma waardoor een rode draad gewaarborgd is
start: 14 april 2021

Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
De leergang stimuleert een andere manier van kijken naar conflicten
start: 17 mei 2021

Verbintenissenrecht
Deze leergang buigt algemene leerstukken om tot een belangrijk wapen
start: 18 mei 2021

Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Thuisraken in decentrale verordeningen
start: 20 mei 2021

Parenting coordination
Interactieve opleiding tot Parenting Coordinator
start: 25 mei 2021

Leergangen najaar 2021
MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Versterk als jurist of beleidsmedewerker uit het mbo je persoonlijk leiderschap
start: najaar 2021

De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe bestuurlijke context
Interesses, verwachtingen, eisen & belangen in de publieke sector
start: najaar 2021

Financieel-economisch strafrecht – handhaving, opsporing en verdediging
Financieel-economische strafrecht: de belangrijkste thema’s
start: najaar 2021

Governance van samenwerkingsverbanden voor overheidsjuristen en beleidsadviseurs
Sturen op samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
start: najaar 2021

Intellectueel eigendomsrecht
Het recht van intellectueel eigendom
start: najaar 2021

Sociaal zekerheidsrecht
Sociaal Zekerheidsrecht: Onontbeerlijke basiskennis
start: najaar 2021

Specialisatie strafrecht
Treed op hoog niveau op in strafzaken
start: najaar 2021

Sport en recht
Een integrale juridische benadering van Sport en Recht
start: najaar 2021

Verdieping contractenrecht
Verdiep u in het fundament van contractenrecht
start: najaar 2021

Meer informatie over bijvoorbeeld kortingen en het inschrijfformulier vindt u op de website van de VU Law Academy.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.