De leergang Pensioenrecht wordt al 20 jaar aangeboden bij de Vrije Universiteit, koploper als het gaat om cursussen en opleidingen pensioenrecht.

Gerenommeerde hoogleraren (ook werkzaam in de pensioenpraktijk ) en pensioenprofessionals zullen uw kennis op het gebied van het pensioenrecht verder verdiepen en u opleiden tot juridisch pensioenexpert. Extra interessant is dat een aantal docenten direct heeft meegewerkt of geadviseerd bij de uitwerking van het landelijke pensioenakkoord. U gaat actief aan de slag met casussen en andere pensioenvraagstukken en zult hierop worden uitgedaagd (o.a. in breakout sessies), ook door medecursisten.

Wilt u op het hoogste niveau adviseren over pensioen en pensioenrechtelijke kwesties, een geschil hierover behandelen, en/of weloverwogen besluiten nemen over (de wijziging van) pensioenregelingen? Met deze leergang leert u vanuit een interdisciplinaire invalshoek duiding te geven aan het pensioenstelsel en kunt de verkregen kennis direct toepassen in uw dagelijkse pensioenpraktijk.

Laat u informeren tijdens de online informatiesesse op woensdag 2 februari om 16.00 uur.

Voor meer informatie over de leergang en de ervaringen van oud-cursisten, zie de site van de leergang Pensioenrecht

Overzicht PAO leergangen voorjaar 2022
Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
U krijgt een actueel overzicht van de thema’s in het aanbestedingsrecht
Start 7 maart 2022 | NOvA 41 PO
o.l.v. mr. Sophie Prent en prof. mr. Chris Jansen

Leergang Pensioenrecht
De leergang leidt u op tot pensioenexpert (u verkrijgt de titel CPL of CPC) en leert u interdisciplinair te kijken naar pensioenvraagstukken
Start 15 maart 2022 | NOvA 62 PO
o.l.v. prof. dr. Erik Lutjens en mr. Monique van der Poel

Leergang Grondslagen vennootschap- en ondernemingsrecht
Praktijkgerichte basis in vennootschaps- en ondernemingsrecht
Start 22 maart 2022 | NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Jan Bernd Huizink

Leergang Arbeidsrecht
In deze leergang krijgt u een actueel overzicht van de thema’s die spelen in het arbeidsrecht
Start 24 maart 2022 | NOvA 42 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Onderwijsrecht
Alle relevante onderwijsrechtelijke wet- en regelgeving
Start 6 april 2022 | NOvA 20 PO
o.l.v. prof. dr. Renée van Schoonhoven

Leergang Mergers & acquisitions: law, finance, skills
Het volledige terrein van M&A-transacties
Start 7 april 2022 | NOvA 54 PO
o.l.v. mr. Christiaan de Brauw, mr. Arne Grimme, mr. Leo Groothuis, mr. Herman Kaemingk, prof. mr. Wino van Veen, mr. Egbert Vroom

Leergang De gemeentejurist in een complexe, bestuurlijke omgeving
Interesses, verwachtingen, eisen & belangen in de publieke sector
Start 7 april 2022
o.l.v. prof. dr. Richard Neerhof en dr. Duco Bannink

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
Aanvallen door effectief verdedigen
Start 12 april 2022
o.l.v. mr. dr. Yannick van den Brink

Leergang Effectieve conflicthantering, onderhandelen en mediation voor juristen
U leert hoe u effectieve conflictoplossingsmechanismen kiest en toepast, vanuit een brede visie op het voorkomen, inperken en oplossen van conflicten
Start 10 mei 2022 | NOvA 24 PO
o.l.v. prof. dr. Sven Zebel en mr. drs. Andrea Zwart-Hink

Leergang Verbintenissenrecht
State of art kennis van de grote contractenrechtelijke thema’s
Start 10 mei 2022 | NOvA 18 PO
o.l.v. prof. mr. Lodewijk Smeehuijzen

Leergang Sociaal zekerheidsrecht
Met deze leergang legt u de basis voor het effectief adviseren en vertegenwoordigen van cliënten in dit complexe domein
Start 12 mei 2022 | NOvA 21 PO
o.l.v. prof. mr. dr. Willemijn Roozendaal en prof. dr. mr. Willem Bouwens

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
Thuis raken in decentrale verordeningen
Start 19 mei 2022 | NOvA 15 PO/ 15 PWO
o.l.v. prof. mr. Sjoerd Zijlstra

Online informatiesessies leergangen
Online informatiesessie leergang Arbeidsrecht
woensdag 26 januari 2022 om 16.00 uur
Online informatiesessie leergang Pensioenrecht
woensdag 2 februari 2022 om 16.00 uur
Online informatiesessie leergang Effectieve conflicthantering
maandag 7 februari 2022 om 16.00 uur
Online informatiesessie leergang Onderwijsrecht
donderdag 10 februari 2022 om 16.00 uur

Meer informatie over de onderwijsactiviteiten van de VU Law Academy vindt u hier

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.