De meeste advocaten en juristen weten het van zichzelf: “Ik heb veel praktijkervaring opgebouwd, ik heb kennis ontwikkeld van een aantal specialismen, maar ik ben het zicht op de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht kwijtgeraakt”. Dat is problematisch, omdat ons recht een getrapte structuur heeft en dat dus de gedachtevorming over zelfs de meest gespecialiseerde vragen bij de basis moet beginnen. Heeft men een gedegen kennis van die basis, dan is men veel beter en sneller in staat de grote lijnen van de oplossing te doorgronden. Bovendien zijn er de laatste jaren enkele belangrijke wijzigingen geweest in het vennootschapsrecht, onder meer door de invoering van nieuwe rechtsvormen.

Met deze leergang kunt u uw kennis van de grondslagen van het vennootschaps- en ondernemingsrecht van zorgpunt ombuigen tot een belangrijk wapen van deskundigheid. De belangrijkste basisleerstukken van vennootschaps- en ondernemingsrecht worden ten behoeve van juristen in de praktijk behandeld. Dat gebeurt door elk leerstuk gedegen en helder te behandelen, door dat toe te spitsen op veel voorkomende problemen in de praktijk, door de laatste stand van de rechtspraak te bespreken en door tips & tricks voor de praktijk te geven. We gaan vanuit de grondslagen en basisleerstukken naar de actualiteit en van daar naar de praktijk. Aan het eind heeft de cursist toepasbare ‘state of the art-kennis’ van de grondslagen en de grote thema’s van het huidige vennootschaps- en ondernemingsrecht en kan hij die deskundigheid ook toepassen binnen de meer specialistische rechtsgebieden.

De leergang wordt ieder jaar goed gewaardeerd met ruim een 8!
”Bevat veel actueel leesmateriaal en jurisprudentie.”
”Helder en praktisch.”
”Goede leergang om kennis op te frissen!”

Start: 23 maart 2021
Data bijeenkomsten: 23, 30 maart, 6, 13, 20 en 29 april 2021
Prijs: €2.175,00 (geen BTW)

Ga voor meer informatie en inschrijven naar deze site van de leergang.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.