Wilt u zich verdiepen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans?
In de leergang Arbeidsrecht gaat prof. Willemijn Roozendaal in op de details van de rechtspositie van oproepkrachten, zoals nulurencontracten en min-maxcontracten.

Leergang Arbeidsrecht
In deze leergang krijgt u een compleet en actueel overzicht van alle actuele thema’s op het gebied van het huidige arbeidsrecht.

Nu met 2 werkgroepen om juridische  casussen en tentamenvragen te oefenen.  De leergang start op 26 maart a.s. Er zijn nog enkele plekken vrij!

De leergang is erkend door de Raad voor Rechtsbijstand als basisopleiding voor toevoeging arbeidsrecht.

Prof. mr. Willemijn Roozendaal, VU

Wilt u  alvast wat meer lezen over de Wab? Lees het artikel De oproepovereenkomst en art. 7:628a BW van prof. mr. Willemijn Roozendaal. Dit artikel gaat over een onderdeel van de wet arbeidsmarkt in balans, die per 1 januari 2020 in werking is getreden. Het betreft de bescherming van de oproepkracht, die nu op tijd moet worden opgeroepen en na een jaar een contract voor een vast aantal uren moet krijgen.

 

 

 

Dit voorjaar bieden wij op meerdere rechtsgebieden verdiepende leergangen aan.
Deze bieden u verdieping in kennis en geven u oplossingen voor belangrijke praktijkproblemen.

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
‘aanbesteden met kennis van zaken’
START 2 maart 2020, PRIJS €4.980-, PUNTEN 38 PO NOvA/38 PWO

Leergang Arbeidsrecht
Nu met 2 werkgroepen om juridische  casussen en tentamenvragen te oefenen.
START 26 maart 2020, PRIJS €3.950,-, PUNTEN 42 PO NOvA

Leergang Financieel toezichtrecht NIEUW
‘diepte specialisatie in innovatie en ontwikkelingen van wet- en regelgeving voor de senior specialist’
START 26 maart 2020, PRIJS €3.500,-, PUNTEN 24 PO NOvA

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden VERNIEUWD
Nu met casusbehandeling ingebracht door deelnemers zelf.
START 23 maart 2020, PRIJS €1.750,-

Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
‘geeft verdieping van kennis en oplossingen voor de belangrijkste praktijkproblemen’
START 12 mei 2020, PRIJS €2.175,-, PUNTEN 18 PO NOvA

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
‘voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten’
START 10 maart 2020, PRIJS €2.700,-, PUNTEN 12 PO NOvA

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
‘het succesvol afronden van deze leergang biedt u toegang tot de leergang Specialisatie Strafrecht’
START 14 april 2020, PRIJS €2.300,-, PUNTEN 20 PO NOvA

Leergang Verbintenissenrecht
‘met verdiepende basiskennis ziet u beter en sneller de grote lijnen van de oplossing’
START 12 mei 2020, PRIJS €2.175,-, PUNTEN 18 PO NOvA

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
‘verordeningen (waaronder APV) voor lokale overheden opstellen’
START 14 mei 2020, PRIJS €1.980,- PUNTEN 15 PO NOvA

Wilt u meer weten over deze leergang klikt u dan op de leergang dan komt u bij de juiste informatie van de betreffende leergang.

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.