Benchmark advocatuur 2018 – I

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Wolters Kluwer en is opgezet om een benchmark te maken voor kleine- tot middelgrote advocatenkantoren in Nederland. Dit onderzoek dient als tegenhanger op De Stand van de Advocatuur, welke is toegespitst op grote kantoren. Als respondent ontvangt u na afronding van dit onderzoek het benchmarkrapport in uw mailbox. Dit benchmarkrapport geeft u inzicht in de prestaties van uw kantoor ten opzichte van andere soortgelijke advocatenkantoren.

De data die wordt verzameld middels dit onderzoek wordt enkel gebruikt voor het creëren van het benchmarkrapport en wordt binnen 90 dagen na het uitbrengen van het rapport van onze servers verwijderd.

Start benchmark

logo-Wolters-Kluwer

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijd leverancier van professionele informatie, software-oplossingen en diensten voor artsen, verpleegkundigen, …