Heeft u behoefte aan verdieping en wilt u zich specialiseren in uw werkzaamheden? Dan zijn onze juridische leergangen een goede aanvulling op uw wensen. Naast de verdieping en oplossingen voor problemen die in de praktijk voorkomen, bieden onze leergangen u de mogelijkheid voor debat met wetenschappers en praktijkprofessionals én vergroot u uw netwerk met collega’s uit uw vakgebied.

Leergangen die dit voorjaar van start gaan

Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen
‘aanbesteden met kennis van zaken’
START 2 maart 2020; PRIJS €4.980-; PUNTEN 38 PO NOvA/38 PWO

Leergang Arbeidsrecht
Nu met 2 werkgroepen om juridische casussen en tentamenvragen te oefenen.
START 26 maart 2020; PRIJS €3.950,-; PUNTEN 42 PO NOvA

Leergang Financieel toezichtrecht NIEUW
‘diepte specialisatie in innovatie en ontwikkelingen van wet- en regelgeving voor de senior specialist’
START 26 maart 2020; PRIJS €3.500,-; PUNTEN 24 PO NOvA

Leergang Governance van samenwerkingsverbanden VERNIEUWD
Nu met casusbehandeling ingebracht door deelnemers zelf.
START 23 maart 2020; PRIJS €1.750,-

Leergang Grondslagen vennootschaps- en ondernemingsrecht
‘geeft verdieping van kennis en oplossingen voor de belangrijkste praktijkproblemen’
START 12 mei 2020; PRIJS €2.175,-; PUNTEN 18 PO NOvA

Leergang Intellectueel eigendomsrecht
‘van bredere kennis tot strategisch gebruik’
START 2 maart 2020; PRIJS €2.425,-; PUNTEN 21 PO NOvA

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid NIEUW
‘voor juristen en beleidsmedewerkers die bewust een juridische én maatschappelijke koers willen uitzetten’
START 10 maart 2020; PRIJS €2.700,-; PUNTEN 12 PO NOvA

Leergang Strafrechtelijk bewijsrecht vanuit verdedigingsperspectief
‘het succesvol afronden van deze leergang biedt u toegang tot de leergang Specialisatie Strafrecht’
START 14 april 2020; PRIJS €2.300,-; PUNTEN 20 PO NOvA

Leergang Verbintenissenrecht
‘met verdiepende basiskennis ziet u beter en sneller de grote lijnen van de oplossing’
START 12 mei 2020; PRIJS €2.175,-; PUNTEN 18 PO NOvA

Leergang Wetgevingstechniek voor gemeentejuristen
‘verordeningen (waaronder APV) voor lokale overheden opstellen’
START 14 mei 2020; PRIJS €1.980,- PUNTEN 15 PO NOvA

Algemene informatie over onze PAO activiteiten: leergangen en juridische PAO cursussen vindt u op de site vulaw.nl

VU Law Academy_avatar_kleur NIEUW

VU Law Academy

Juridische PAO Leergangen, cursussen en incompany mogelijkheden.