Completing the survey

Het Advocatenblad peilt geregeld de opvattingen die leven in de balie over zaken die voor de beroepsgroep relevant zijn. Daartoe hebben we in 2018 het Advocatenpanel in het leven geroepen.

Tot dusver hebben we het panel zes keer een vragenlijst voorgelegd. Een keer betrof dat het imago van de advocatuur, eenmaal het gebruik van reviewsites. De derde enquête betrof de verwachtingen voor 2019. In mei van dat jaar vroegen we naar ervaringen met pesten en seksuele intimidatie op de werkvloer. Na de moord op Derk Wiersum hielden we een enquête over de gevoelens van angst en dreiging binnen de balie. In april informeerden we naar de gevolgen van de coronacrisis.

Zo willen we geregeld het Advocatenpanel betrekken bij belangrijke onderwerpen. De uitkomsten worden gebruikt ter verrijking van de artikelen in het Advocatenblad. Wilt u een bijdrage leveren aan de discussie? Meldt u aan en praat mee.

Hoe gaat het in zijn werk?
Deelnemers ontvangen maximaal vier keer per jaar per e-mail een vragenlijst. De vragenlijst is zo kort mogelijk, u bent in tien tot vijftien minuten klaar. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt door onderzoeksbureau Tangram.

Het Advocatenpanel

Klik hier om u aan te melden

Persoonlijke pagina
Deelnemers aan het Advocatenpanel krijgen een persoonlijke pagina. Op deze pagina kunt u uw gegevens aanpassen en zien welke onderzoeken open staan.
Ga naar mijn persoonlijke pagina

Privacy
Het Advocatenpanel waarborgt uw privacy. De website is enkel toegankelijk via een beveiligde internetomgeving en via authenticatie (inlognaam en wachtwoord).
Lees meer over de privacyverklaring

Eerdere onderzoeken
Lees hier de resultaten van eerdere peilingen onder het Advocatenpanel.
Cliënt wil betaalbare, empathische specialist
De cliënt als ambassadeur
Correct gedrag zit tussen de oren
Gevoel van onveiligheid groeit
Corona bedreigt kwart van kantoren in hun bestaan