Utrecht

Na de plenaire opening worden veertien deelsessies gegeven waarvan bezoekers er vier kunnen bijwonen.  

De volgende thema’s staan centraal:

  • Schadevergoeding bij medische fouten: hoe kan het beter?
  • Slotlezing ‘Biohacking, de maakbare mens’
  • Keuze uit 14 verschillende parallelsessies:

1. De nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet Zorg en dwang (Wzd)

2. Highlights tuchtrechtspraak en aanpassingen Wet BIG 2019

3. Goed bestuur en toezicht in de zorg

4. Medisch beroepsgeheim en kindermishandeling: van ‘conflict van plichten’ naar zorgplicht

5. Wijzigingen in de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)

6. EHRM en de invloed op het gezondheidsrecht

7. Netwerkorganisaties in de zorg: wat spreek je af?

8. Insights from MDU (Medical Defense Union)Schulden te lijf: online platform voor anoniem contact met hulpverlener

9. Openheid en afhandeling van klachten en geschillen onder de Wkkgz

10. Het Belgische no-fault vergoedingssysteem: een evaluatie na acht jaar

11. Actualiteiten zorgbekostiging en zorgcontractering

12. De impact van EU-recht op nationaal gezondheidsrecht

13. Actualiteiten strafrecht in de zorg

14. Zorgvuldig gezondheidsdata delen in de digitale samenleving: méér dan alleen privacy

Met medewerking van:

prof. mr. Kees Blankman (Vrije Universiteit Amsterdam), dr. Wannes Buelens (Universiteit Antwerpen), dr. Pierre Campbell (MDU), mr. Mieke de Die (Velink & De Die Advocaten), mr. Tessa van den Ende (Nysingh advocaten-notarissen N.V.), prof.dr. Aart Hendriks (Universiteit Leiden), Peter Joosten MSc (Biohacker en DIY-futurist), mr. Willemien Kastelein (Nysingh advocaten-notarissen N.V.) mr. dr. Wouter Koelewijn (Van Benthem & Keulen N.V), mr. Berber Laarman (Vrije Universiteit Amsterdam), prof. dr. Johan Legemaate (Universiteit van Amsterdam), mr. Ruud van der Mark (KBS Adocaten), dr. Mr. Anniek de Ruijter (Universiteit va Amsterdam), mr. dr. Mirjam Sombroek-van Doorm MA (E.M. Meijers Instituut en Universiteit Leiden), mr. Mieke Stap (KBS Advocaten), prof. dr. Thierry Vansweevelt (Universiteit Antwerpen), dr. ir. Petra Verhoef (Rathenau Instituut) en dagvoorzitter mr. dr. Rolinka Wijne (Universiteit van Amsterdam).

5e Jaarcongres Gezondheidsrecht

Datum: Vrijdag 6 december 2019

Locatie: Hotel Utrecht

Deelnemerstarief: € 445,00 excl. BTW per persoon.

Abonnees van GZR Updates en Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

€ 395,00 excl. BTW per persoon. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode: B00m50GZR19.

Accreditatie: NOvA en NIVRE. Kijk voor exacte toekenning op onze website.

Contact: Studiecentrum Kerckebosch

Postbus 122 – 3700 AC Zeist

Telefoon 030 6984222

E-mail: [email protected]

 Meer info/Aanmelden: https://www.jaarcongresgezondheidsrecht.nl/