Den Haag

Sprekers vanuit de rechtspraak, advocatuur en wetenschap laten, onder leiding van voormalig parlementair redacteur Ferry Mingelen, hun licht schijnen over deze thema’s. Zij gaan graag met het publiek in gesprek.

Aanleiding
Een belangrijke aanleiding voor de commissie om deze conferentie te organiseren is dat de Kamerleden niet alleen over, maar ook met de rechterlijke macht, de advocatuur en de wetenschap in gesprek willen gaan. Er is voor de opzet van een conferentie gekozen omdat dit meer mogelijkheden biedt voor interactie dan een hoorzitting of rondetafelgesprek. Er kunnen ook meer mensen aan deelnemen.

Programma

13.30 uur Ontvangst in de Koffiekamer
14.00 uur Opening conferentie
14.10 uur Herman Tjeenk Willink, minister van Staat: Recht als product of waarde?
14.20 uur In dialoog
15.15 uur Pauze
15.30 uur Evert van der Molen, Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.35 uur Johan Rijlaarsdam, Nederlandse Orde van Advocaten: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.40 uur Ruth de Bock, Universiteit van Amsterdam: Rechtsstaat in de 21-ste eeuw
15.45 uur In dialoog
16.50 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde

Aanmelden
Aanmelden voor deze conferentie is mogelijk tot 20 december 2019 via [email protected]. Er is plaats voor 120 personen.