Gouda

Op 6 september j.l. heeft heeft het Ministerie van BZK een verbreding van de Crisis en herstelwet (Chw) naar de Tweede Kamer gestuurd, ook wel bekend als de Transitiewet. De wijziging maakt het voor gemeenten eerder mogelijk om de experimentstatus te krijgen, waardoor zij veel sneller kunnen anticiperen op de Omgevingswet, de energietransitie op kunnen pakken en de bouwproductie kunnen vergroten.

Aan het einde van dit congres bent u op de hoogte van de actuele wijziging van de Chw. Zo weet u de rechtszekerheid onder de Chw optimaal te benutten, kunt u gericht sturen op de ladder en nagaan wat de experimenten onder de Chw hebben opgeleverd.

Klik hier voor meer informatie.