Leiden

Op deze dag zullen de juridische uitkomsten van de wetsevaluatie Jeugdwet nader worden toegelicht, zal op deze uitkomsten worden gereflecteerd en worden nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen van geconstateerde knelpunten in de Jeugdwet of de uitvoering daarvan. In de middag vinden verschillende parallelsessies plaats over onderdelen van de Jeugdwet ruimte voor reflectie en debat over kansen, uitdagingen en knelpunten van de Jeugdwet in de praktijk.

Voor meer informatie en inschrijven: klik hier.