Utrecht

Tijdens het congres Jonge veelplegers komen de belangrijkste inzichten in het stoppen van criminaliteit van probleemjongeren aan bod. Wat doet jonge veelplegers stoppen, hoe werken ze mee aan behandeling en bewindvoering en wat werkt beter: een taakstraf of vrijheidsontneming? Sprekers zijn onder meer psycholoog Erik Jongmanemeritus hoogleraar Jeugdstrafrechtspleging Ido Weijers en jeugdofficier van justitie Ad de Beer.