Den Haag

Programma

 1. Naar een vernieuwde internationaal-strafrechtelijke aanpak van milieucriminaliteit? – John Vervaele

 2. Internationale samenwerking bij de aanpak van milieucriminaliteit – spreker nader bekend te maken

 3. Europese ontwikkelingen bij de aanpak van milieucriminaliteit en het Europees Openbaar Minsiterie (EOM) – Joyce Boonstra-Verhaert

 4. Vervolging van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers in het milieustrafrecht – Marleen Velthuis

 5. Screening rechtspersonen en de toepassing van de Wet Bibob in het milieudomein – TRACK & LBB

 6. De overtreder, de controleur en het verontwaardigde publiek: een ongelijkzijdige driehoek – Henk Elffers

 7. Wet openbaarheid van bestuur & milieu-informatie – Cornelis van der Sluis

 8. Voedselfraude: opsporing & aanpak – Karen Gussow

 9. Milieucriminaliteit, wildlife crime en fraude met hout – spreker nader bekend te maken

Sprekers

 • John Vervaele – Hoogleraar economisch en Europees strafrecht Universiteit Utrecht

 • Henk Elffers – Emeritus professor Empirical Research into Criminal Law Enforcement, Vrije Universiteit Amsterdam

 • Marleen Velthuis – Partner-advocaat bij Nauta Dutilh

 • Karen Gussow – Coördinerend / specialistisch inspecteur Ontwikkeling en Inlichtingen bij de Inlichtingen en Opsporingsdienst Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

 • Cornelis van der Sluis – Partner-advocaat bij Ten Holter Noordam Advocaten

 • Joyce Boonstra-Verhaert – BijzonderStrafrecht

 • Vertegenwoordiger van het Landelijk Bureau Bibob (LBB)

 • Vertegenwoordiger van Toezicht Rechtspersonen Analyse,
  Controle en Kennisgeving (TRACK)
  , onderdeel van Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Karen Kramer – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

 • Nicole Quijano – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

 • En anderen …

Meer informatie en inschrijving