Amsterdam

Er is veel te doen over de positie van de rechtspraak en het rechterlijk domein. Zo vindt er een verschuiving plaats van zaken van de burgerlijke rechter en de strafrechter naar de bestuursrechter. Ook verschijnen er met enige regelmaat nieuwe organisaties op het vlak van de alternatieve geschilbeslechting – ofwel geschilbeslechting buiten de overheidsrechter om – aan de horizon. Deze en andere ontwikkelingen roepen vragen op. Wat behoort tot de (kern)taak van de overheidsrechter? Wat zijn (kern)taken van de burgerlijke rechter, de strafrechter en de bestuursrechter? Hebben ontwikkelingen binnen de overheidsrechtspraak in de afgelopen jaren, de impact van bezuinigingen en het streven naar snelheid en efficiëntie, een nadelige invloed op de rechtsbescherming? Is de Nederlandse rechtsstaat bestand tegen eventuele aanvallen op of ondermijning van de rechtspraak? Bestaan er in ons land op dit punt reële risico’s? Wordt de rol van de advocaat gemarginaliseerd door ontwikkelingen in en rondom de rechtspraak? Anders gezegd: welke checks and balances hebben we nodig om te (blijven) zorgen voor een goede, evenwichtige, rechtspraak?

Als inleiders zullen optreden:

· mr. D.M. de Knijff (advocaat bij Ekelmans & Meijer te Den Haag en voormalig Deken in het arrondissement Den Haag);

· prof. mr. M. Kuijer (plv. lid van de Venetië Commissie van de Raad van Europa); en

· prof. mr. R.J.B. Schutgens (hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit en voorzitter van het Nijmeegse Onderzoekscentrum voor Staat en Recht).

De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de NVvP. De leden ontvangen zoals gebruikelijk een uitnodiging om zich aan te melden voor deelname aan de vergadering. Wie lid wil worden van de NVvP kan nadere informatie verkrijgen op www.nvvprocesrecht.nl en per e-mail via [email protected].