Den Haag

Bij dit seminar gaan beleidsmakers op het gebied van geautomatiseerde besluitvorming in debat met marktpartijen en de wetenschap. Beleids- en wetgevingsinitiatieven proberen achteraf technologische ontwikkelingen te harnassen en sturen. Het lijkt of daarbij één fundamentele vraag wordt overgeslagen:

Op welke wijze moet geautomatiseerde besluitvorming worden ingebed in onze maatschappij?
Zo verbiedt de AVG geautomatiseerde besluitvorming in de meeste gevallen. Het wordt uitsluitend toelaatbaar geacht als deze besluitvorming transparant is én kan worden uitgelegd. Op welke manier kan hier zowel juridisch als ethisch vorm aan worden gegeven? Zonder dat we als maatschappij achter de technische feiten blijven aanlopen. Hoe strikt moet en kan regelgeving überhaupt zijn, willen we bedrijven en instellingen niet onnodig beperken?

Meer info en aanmelding