Arnhem

Wat is de werking van het recht bij de aanpak van grensoverschrijdende klimaat- en vluchtelingenvraagstukken? Daarover gaat het jaarcongres van de Nederlandse Juristen-Vereniging op vrijdag 14 juni 2019 in Arnhem. Thema: de grenzen voorbij.

Aanmelding via www.njv.nl