Den Haag

Welke gevolgen heeft de versterkte rol van het slachtoffer voor de positie van de verdachte? Zijn maatregelen zoals het (uitgebreide) spreekrecht en de voorgenomen verschijningsplicht van verdachten te verenigen met de onschuldpresumptie? Zorgt de groter wordende rol van het slachtoffer voor evenwicht tussen de positie van slachtoffer en die van verdachte, zoals is beoogd? Is het slachtoffer werkelijk gebaat bij al deze maatregelen?

Deze en andere vragen rond de positie van het slachtoffer in het strafproces worden tijdens dit NJCM seminar door juridische experts en ervaringsdeskundigen besproken.

Klik hier voor meer informatie.