Amsterdam

Het symposium staat in het teken van het feit dat sociale rechtshulp en toegang tot recht geen rustig bezit zijn. Thema’s als het belang van civiele rechtspraak, de toekomst van de sociale rechtshulp en de potentie en risico’s van AI voor de toegang tot recht passeren de revue. Na de pauze worden de thema’s in een breder maatschappelijk kader geplaatst in een vraaggesprek met SCP-directeur Kim Putters.

Programma
13.15 Inloop

13.30 Opening dagvoorzitter, Evert Verhulp (UvA)

13.35 Welkomstwoord Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, André Nollkaemper

13.40 Edgar du Perron (HR): het belang van civiele rechtspraak

14.10 Corrie van Zeeland (RvR), de toekomst van de sociale rechtshulpverlening

14.40 Marlies van Eck (Universiteit Leiden), potentie en risico’s van AI

15.10 Pauze

15.30 Vraaggesprek met Kim Putters, directeur SCP

16.00 Mies Westerveld: moeten we vrezen voor de toegang tot (het) recht?

16.20 Ruimte voor discussie

16.50 Dankwoord Diana de Wolff (Uva)

17.00 Afsluiting dagvoorzitter

Locatie:
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam,
Roeterseilandcampus, gebouw A, Moot court-zaal,
Nieuwe Achtergracht 166

Aanmelden: [email protected]