Den Haag

Onderzoek wijst uit dat 40 procent van de mensen die scheiden, achteraf spijt krijgt van gemaakte financiële afspraken. Wanneer mensen vóóraf een goed beeld hebben van hun financiële situatie, kunnen zij er samen met de advocaat of advocaat-mediator voor zorgen dat ze ook ná de scheiding financieel zelfredzaam zijn. Op die manier zijn beide ex-partners goed in staat een nieuwe start te maken. Kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand is hierbij essentieel, daar er op financieel gebied vele zaken te regelen zijn, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot alimentatie, verdeling van het pensioen, de waarde van het huis en de boedel.

Vanuit verschillende invalshoeken wil de vFAS dit onderwerp aan de orde laten komen. Spreker Annemarie van Gaal, financieel expert, is natuurlijk dé ‘ambassadeur’ voor financieel bewustzijn.

Samen met de vFAS heeft AEGON ‘De Financiële Vooruitblik bij Scheiding’ ontwikkeld. Met behulp van deze tool krijgen beide ex-partners al vóóraf inzicht in de financiële gevolgen van de scheiding. AEGON-directeur Maarten Edixhoven vertelt over de werking en totstandkoming van deze tool.

Het NIBUD is in Nederland hét orgaan dat informeert en adviseert over financiën van huishoudens, daarom zal NIBUD-voorzitter Arjan Vliegenthart nader op het thema ingaan.

Tot slot zal een panel, bestaande uit verschillende relevante professionals zoals een politicus, een advocaat, een hoogleraar en diverse financiële experts met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp.

Meer info via deze link