Een aantal fracties in de Tweede Kamer wil dat minister Dekker voor Rechtsbescherming structureel meer geld uittrekt voor de gefinancierde rechtsbijstand. Daarmee moet ook voor de lange termijn het toegang tot het recht voor burgers worden gegarandeerd.

Tweede Kamer Justitie

TK-fracties: meer structureel geld voor rechtsbijstand

Een aantal TK-fracties wil dat minister Dekker voor Rechtsbescherming structureel meer geld uittrekt voor de gefinancierde rechtsbijstand.

verzekeraars

‘Verruiming vrije keuzerecht maakt rechtsbijstandsverzekering te duur’

Ruimer recht op vrije advocaatkeuze maakt rechtsbijstandsverzekeringen flink duurder, blijkt uit onderzoek in opdracht van verzekeraars.

Het kabinet trekt volgend jaar 154 miljoen euro uit voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand en een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Ook de jaren daarna komt er een bedrag vrij voor de rechtsbijstand.

Prinsjesdag: Koning spreekt troonrede uit

Kabinet trekt 154 miljoen uit voor sociale advocatuur

Het kabinet trekt komende Prinsjesdag 154 miljoen euro uit voor een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

echtscheiding-familie-Pixabay-Geralt

Hogere vergoeding rechtsbijstand familierechtadvocaten

Advocaten in het personen- en familierecht krijgen een hogere rechtsbijstandsvergoeding.

protest-rechtsbijstand-vrij-te-gebruiken

Problemen van mensen beter verholpen in pilots rechtsbijstand

Problemen van mensen kunnen beter worden opgelost door intensievere samenwerking tussen wijkteams, het Juridisch Loket en sociaal advocaten.

blauwestoelentk01_0

Tweede Kamer: vanaf 2022 extra geld naar rechtsbijstand

Per 1 januari 2022 wordt er 154 miljoen euro (127 miljoen ex btw) extra geïnvesteerd in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

blauwestoelentk01_0

NOvA vraagt aandacht voor rechtsbijstand bij formatie

De NOvA roept Tjeenk Willink op om tijdens de gesprekken met de potentiële coalitiepartners aandacht te besteden aan de gefinancierde rechtsbijstand.

vrouwe-justitia-rechtbank-tucht-rechtspraak-trias-pixel2013-1

Gratis rechtsbijstand voor gedupeerden toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen gratis rechtsbijstand van een advocaat.

Bijzonder hoogleraar Diana de Wolff meent dat het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand ook ingezet kan worden om de middeninkomens te behoeden voor hoge advocaatkosten. Verhoging van de toevoegingstarieven is daarbij wel nodig, zegt ze.

Diana de Wolff

De Wolff: maak rechtsbijstand middeninkomens transparanter

Diana de Wolff meent dat het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand ook ingezet kan worden om middeninkomens te behoeden voor hoge advocaatkosten.

De toeslagaffaire lijkt in ieder geval voor één ding goed geweest. De geesten zijn rijp om meer geld uit te trekken voor de gefinancierde rechtsbijstand, bleek begin dit jaar tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Dat wordt wel een zaak voor de nieuwe regering.

blauwestoelentk01_0

Extra geld voor rechtsbijstand is plots salonfähig

De toeslagaffaire lijkt in ieder geval voor één ding goed geweest. De politieke geesten zijn rijp om meer geld te reserveren voor de rechtsbijstand.

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) en de NOvA hebben in afzonderlijke brieven de Tweede Kamer opnieuw op het hart gedrukt te investeren in de gefinancierde rechtsbijstand. De toeslagenaffaire toont aan hoe belangrijk het is dat burgers aan de hand van een advocaat hun recht kunnen halen, aldus de beide organisaties.

blauwestoelentk01_0

NOvA en VSAN roepen op tot behoud rechtsbijstand

De VSAN en de NOvA hebben in afzonderlijke brieven de Tweede Kamer opnieuw op het hart gedrukt te investeren in de sociale advocatuur.

Als straks op 1 januari niet het vuurwerk maar wel de champagnekurk knalt, verlaat Mark Hüsen na ruim dertien jaar de advocatuur. Tijd voor een terugblik op dertien jaar opkomen voor een voor iedere burger toegankelijke rechtsstaat. Hoe dat in de praktijk gaat, was overigens recent nog te zien in de documentaire De laatste sociaal advocaten van Ingeborg Jansen.

vrouwe-justitia-rechtbank-tucht-rechtspraak-trias-pixel2013-1

Het einde van een sociaal advocatenbestaan

Als straks op 1 januari niet het vuurwerk maar wel de champagnekurk knalt, verlaat Mark Hüsen na ruim dertien jaar de advocatuur.

euro-1166051_1280

Najaarsnota: 25 miljoen over aan rechtsbijstand

De gefinancierde rechtsbijstand kost dit jaar 25 miljoen minder dan begroot. Dat geld gaat waarschijnlijk naar toevoegingen in het familierecht.

blauwestoelentk01_0

Dekker: geen euro bezuiniging op rechtsbijstand

Minister Dekker voor Rechtsbescherming meent dat de sociale advocatuur er minder slecht voor staat dan een documentaire suggereert.

Minister Dekker blijft vooralsnog positief gestemd over zijn beoogde nieuwe stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand. De eerste resultaten wijzen uit dat de ingeslagen weg vervolgd kan worden.

afname sociaal advocaten

Dekker blijft positief over nieuw stelsel rechtsbijstand

Minister Dekker blijft positief over zijn beoogde nieuwe stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand, heeft hij de Tweede Kamer laten weten.

checklist, steekproef

Steekproefcontroles Raad voor Rechtsbijstand weer van start

De Raad voor Rechtsbijstand gaat per 1 juni voorzichtig weer beginnen met de steekproefcontroles bij advocatenkantoren.

mailasielrecht’

Rechtsbijstand voor asielzoekers blijft intact

Het kabinet heeft donderdag besloten de rechtsbijstand voor asielzoekers vanaf het begin van de asielprocedure te handhaven.

Bijstand op afstand

Nu de rechtbanken en gerechtshoven fysiek gesloten zijn, worden urgente zaken via video- en telefoonverbinding behandeld. Strafrechtadvocaten verlenen bijstand op afstand. Dat heeft zijn beperkingen.

Businessman sitting at workplace improve knowledge using online lessons

Rechtsbijstand op afstand: ‘suboptimaal’

Door de coronacrisis verlenen strafrechtadvocaten noodgedwongen bijstand op afstand. Dat gaat goed, maar heeft ook zijn beperkingen.

irene nijboer

Nijboer algemeen directeur Raad voor Rechtsbijstand

Irene Nijboer is benoemd tot algemeen directeur van de Raad voor Rechtsbijstand. De benoeming gaat in per 1 april 2020 en geldt voor vier jaar.

mailasielrecht’

NOvA: onderzoek naar afschaffen rechtsbijstand begin asielprocedure

De Nederlandse orde van advocaten wil een impactanalyse voordat de rechtsbijstand in de eerste fase van de asielprocedure wordt afgeschaft.

Vereniging Advocatenbelangen

De rechtsbijstandsvergoeding voor echtscheidingszaken moet van tien naar dertien punten. Dat is een van de acht eisen die de Vereniging Advocatenbelangen (VA) eind januari stelt in een brief aan minister Dekker van Rechtsbescherming.

vereniging advocatenbelangen logo

VA eist hogere vergoeding rechtsbijstand voor 1 maart

De rechtsbijstandsvergoeding voor echtscheidingszaken moet van tien naar dertien punten. Dat eist de Vereniging Advocatenbelangen (VA).

Protest-rechtsbijstand-vrij-te-gebruiken-Peter-Braakmann

NOvA zoekt advocaten voor pilot rechtsbijstand

De NOvA heeft sociaal advocaten in Amsterdam, Nijmegen, Zwolle, Utrecht en Middelburg uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot, gericht op een…

#ikpiketnogsteedsniet of #ikpiketweer

Nadat het kabinet besloot extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur riepen de NOvA en de specialisatieverenigingen op de acties in januari te annulerenNiet iedereen geeft daar gehoor aan. Vijf advocaten geven hun visie. 

#ikpiketnogsteedsniet of #ikpiketweer?

Lang niet iedereen geeft gehoor aan de oproep van de NOvA en specialisatieverenigingen om in januari niet te staken. Vijf advocaten geven hun visie.

piketfotos 2

Toch extra geld sociale advocatuur: Balie zowel blij als boos

De toezegging van minister Dekker kwam net voordat de Tweede Kamer haar geduld verloor en aan de vooravond van massale acties door advocaten.

bank-note-209104_1920

Toch extra geld voor sociale advocatuur

Het kabinet trekt alsnog extra geld uit om de tarieven in de sociale advocatuur te verhogen. De actie #ikpiketnietlanger lijkt daarmee van de baan.

EJew4KRWsAELcxo

Roep om piketstaking nog niet verstomd

Hoewel een massale piketstaking in januari van de baan lijkt, houdt een aantal kantoren vast aan de protestactie. 

Minister Dekker komt half november alsnog over de brug. Het kabinet besloot tijdens de ministerraad extra geld uit te trekken om de tarieven in de sociale advocatuur te verhogen. Voor de komende twee jaar komt daartoe 60 miljoen euro beschikbaar. De vergoeding per toevoegingspunt kan met de 30 miljoen per jaar (excl. btw) tijdelijk omhoog. Per punt wordt nu 108,57 euro vergoed. Vanaf 1 januari 2020 geldt het nieuwe tarief van 121,50 euro. Dat tarief geldt voor de eerste 1.500 basispunten. Voor elk punt boven die 1.500 wordt het tarief van 110,62 euro uitbetaald.

Het kabinet hoopt dat met de financiële injectie de aangekondigde actie #ikpiketnietlanger en andere verhinderingsacties worden afgeblazen. De NOvA en de diverse specialisatieverenigingen laten in een persbericht weten dat wat hen betreft de acties van de baan zijn. De NOvA zal ook weer aanschuiven op het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het zogeheten topberaad over de gefinancierde rechtsbijstand.

Hoewel een massale piketstaking begin januari van de baan lijkt houdt een aantal kantoren vast aan de protestactie. Zo laat het Deventer kantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters op zijn website weten de piketboycot te handhaven. Het kantoor krijgt op Twitter bijval van verschillende advocaten.

thumbnail_IMG_2588

Minister stelt advocaten opnieuw teleur

Minister Dekker volhardt in zijn weigering geld uit te trekken voor de sociale advocatuur, tot teleurstelling van advocaten die bij het TK-debat waren

thumbnail_IMG_2654

Advocaten verlaten Kamerdebat uit protest

Tientallen advocaten die donderdag in de Tweede Kamer het debat over de rechtsbijstand bijwoonden, hebben uit protest de zaal verlaten.

thumbnail_IMG_2655

Kamer maant Dekker tot hulp voor sociale advocatuur

De Tweede Kamer vindt dat minister Dekker op korte termijn maatregelen moet nemen om problemen in de sociale advocatuur op te lossen.

EDsapIzX4AI5Xug

NOvA maakt Dekker bittere verwijten in brief aan Kamer

Met een harde aanval op minister Dekker heeft de NOvA de Tweede Kamer opgeroepen een halt toe te roepen aan de herziening van de rechtsbijstand.

De Tweede Kamer maande minister Dekker (Rechtsbescherming) tijdens een debat over de gefinancierde rechtsbijstand begin november op korte termijn maatregelen te nemen om problemen in de sociale advocatuur op te lossen. Ook de NOvA riep minister Dekker vin een brief nogmaals op een halt toe te roepen aan de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. De weg die Dekker is ingeslagen is tot mislukken gedoemd, stelt de Orde.

Minister Dekker hield echter voet bij stuk in zijn weigering om snel extra geld uit te trekken voor de sociale advocatuur. Dat geld is er simpelweg niet, zei hij tijdens het debat. Tientallen advocaten die het debat over de rechtsbijstand bijwoonden, verlieten uit protest de zaal.

Toevoegingen

Het aantal advocaten dat in 2018 actief deelnam aan het stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand is met ongeveer 200 afgenomen naar 7.072 advocaten. Dat is zo’n drie procent lager dan in 2017, blijkt eind oktober uit cijfers en trends van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het aantal toevoegingsadvocaten daalt sinds 2014. Toen namen nog 7.603 advocaten deel aan het stelsel. Er zijn in 2018 in totaal 407.163 toevoegingen afgegeven. Dat is een daling van twee procent ten opzichte van 2017. Het gemiddeld aantal reguliere toevoegingen per advocaat per jaar ligt in 2018 op 54. Dat is hetzelfde als het jaar ervoor.

vrouwe-justitia-rechtbank-tucht-rechtspraak-trias-pixel2013-1

Bijna 200 minder actieve toevoegingsadvocaten in 2018

Het aantal advocaten dat in 2018 actief deelnam aan het stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand is met ongeveer 200 afgenomen.

#ikpiketnietlanger

De Amsterdamse strafrechtadvocaat Robert Malewicz doet eind september een oproep op Twitter om de eerste twee weken van januari te staken door niet beschikbaar te zijn voor piket. De NOvA en alle specialisatieverenigingen steunen het plan en roepen advocaten op het initiatief te volgen. Advocaten scharen zich vervolgens massaal achter de actie #ikpiketnietlanger.

Na enkele dagen laat de Raad voor Rechtsbijstand weten dat ongeveer 85 procent van de piketadvocaten heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor piketdiensten van 1 t/m 14 januari 2020.

Protest-rechtsbijstand-vrij-te-gebruiken-Peter-Braakmann

Oproep: Geen piket eerste helft januari

Tientallen piketadvocaten hebben laten weten van 1 tot en met 15 januari 2020 niet beschikbaar te zijn voor piketdienst.

verhoren

Merendeel piketadvocaten staakt

Ongeveer 85 procent van de piketadvocaten is niet beschikbaar te zijn voor piketdiensten van 1 t/m 14 januari 2020, meldt de Raad voor Rechtsbijstand.

Water staat sociale advocatuur aan de lippen m

Debat over rechtsbijstand muurvast

Een ultieme poging van de NOvA om de patstelling rondom de gefinancierde rechtsbijstand te doorbreken, heeft vooralsnog niets uitgehaald. De…

‘Je kunt niet zeggen: maak zelf je ouderschaps­plan’

Personen- en familierechtadvocaat Ingrid Maste is ontevreden over de onderbetaling van advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen.

Personen- en familierechtadvocaat Ingrid Maste is ontevreden over de onderbetaling van advocaten die gefinancierde rechtsbijstand verlenen. Uit protest tegen de ‘lakse houding’ van de overheid start ze een actie.

De laatste drie maanden van dit jaar verlaagt ze haar uurtarief van de gebruikelijke 198 euro exclusief btw naar 160 euro exclusief btw voor de eerste vijfentwintig uur voor alle cliënten. ‘Dit geldt zowel voor mijn bestaande als nieuwe cliënten,’ kondigde Maste (@meesterlijk81) haar actie eind augustus op Twitter aan. ‘Daar staat tegenover dat ik in die maanden geen nieuwe cliënten op basis van gefinancierde rechtsbijstand zal aannemen.’

ministerie van

NOvA stapt uit overleg met ministerie

De NOvA is uit het structurele overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid gestapt over de gefinancierde rechtsbijstand.

Topberaad

Algemeen deken Johan Rijlaarsdam laat op 18 september weten uit het overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de gefinancierde rechtsbijstand te stappen. De NOvA stapt uit het zogeheten topberaad uit onvrede over de weigering van Dekker extra geld uit te trekken om de acute nood in de sociale advocatuur te lenigen. In de begroting van het ministerie voor 2020 is geen extra geld uitgetrokken voor de sociale advocatuur. De NOvA zegt dat daardoor het vertrouwen tot een minimum is gedaald om snel tot een oplossing te komen. Rijlaarsdam: ‘Verder overleg is zinloos. We blijven weg uit het topberaad.’

Het college van afgevaardigden steunt de NOvA in het besluit om uit het topberaad te stappen. De fractie Rotterdam vindt het nog niet ver genoeg gaan en roept op tot concrete acties. De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland kondigt kort daarna acties en ‘onorthodoxe maatregelen’ aan uit protest tegen de weigering van het kabinet om extra geld uit te trekken voor de gefinancierde rechtsbijstand.

 

Breda

CvA: ‘Besluit om uit topberaad te stappen goede zet’

Het CvA steunt de NOvA in het besluit om uit het topberaad te stappen. De fractie Rotterdam vindt het nog niet ver genoeg gaan en roept op tot actie.

Actie-icoon-Red-de-rechtsstaat-Web-JPG

VSAN kondigt acties aan

De Vereniging Sociale Advocatuur Nederland heeft acties en 'onorthodoxe maatregelen' aangekondigd uit protest tegen de weigering van het kabinet om ex

Acute nood

EDsapIzX4AI5Xug

Coalitie verdeeld over acute hulp aan sociale advocatuur

De coalitie lijkt verdeeld over de noodzaak voor acute hulp aan de sociaal advocatuur.

De NOvA vroeg minister Dekker begin september om op korte termijn geld vrij te maken om ‘de acute nood’ onder sociale advocatuur te lenigen. De minister moet jaarlijks 25 tot 30 miljoen euro extra uittrekken om het punttarief in toevoegingszaken te verhogen, stelt de orde. De coalitiepartijen reageren verdeeld op de oproep van de NOvA. CDA, D66 en ChristenUnie willen dat het kabinet snel actie onderneemt. De VVD voelt er weinig voor. Half september laat de minister weten bereid te zijn extra geld uit te trekken om de instroom van jonge sociaal advocaten te stimuleren.

Johan-Rijlaarsdam

NOvA wil tientallen miljoenen extra voor sociale advocatuur

De NOvA wil dat minister Dekker jaarlijks 25 tot 30 miljoen euro extra uittrekt om de acute nood onder sociaal advocaten te lenigen.

afname sociaal advocaten

Dekker zegt toe jeugdpiket te ‘fixen’

Minister Dekker heeft op Twitter toegezegd met een oplossing te komen voor het slepende conflict over de vergoeding van het jeugdpiket.

Jeugdpiket

geld-financiën-tucht-pixabay-kschneider2991

Dekker verhoogt vergoeding minderjarigenpiket

Minister Dekker de vergoeding voor het minderjarigenpiket verhoogt. Vorige week beloofde Dekker de omstreden kwestie te ‘fixen’.

Jeugdrechtadvocaten Overijssel stoppen met minderjarigenpiket

De advocaten van Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiter uit Deventer stoppen met deelname aan het minderjarigenpiket.

De aanwezigheid van een advocaat bij het verhoor van minderjarige is vanaf deze zomer verplicht, terwijl maar een deel van deze uren vergoed wordt. Het leidde de afgelopen maanden tot fel verzet van jeugdstrafrechtadvocaten. Diverse kantoren kondigden aan te stoppen met het jeugdpiket. Eind augustus laat minister Dekker op Twitter weten met een oplossing te komen voor het conflict over de vergoeding van het jeugdpiket.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming informeerde de Tweede Kamer half juli over de stand van zaken ten aanzien van de herziening van het stelsel. Er komt extra geld beschikbaar voor experimenten. Navraag leert dat advocaten bezwaren houden tegen de plannen van minister Dekker. ‘Behoud het goede, maak met de sector afspraken over verbeteringen van het bestaande stelsel,’ is de algemene opvatting.

rain

Plannen gefinancierde rechtsbijstand: ‘Versterk stelsel, gooi het niet weg’

Advocaten houden bezwaren tegen de plannen van minister Dekker voor een herziening van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand.

rechtsbijstand-geld-pixabay-stevepb

Tien miljoen voor pilots rechtsbijstand

Het kabinet maakt 10 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende initiatieven uit de praktijk van de rechtsbijstand financieel te ondersteunen.

Met zijn voortgangsbrief stuurde de minister ook een eerste doorrekening van zijn plannen naar het parlement. De Kamer had daar eerder op aangedrongen. De minister wil met zijn nieuwe stelsel meer grip krijgen op de kosten. Uitgangspunten daarbij zijn een redelijke vergoeding voor rechtshulpverleners en een eigen bijdrage die de rechtzoekende stimuleert een afweging te maken tussen de kosten van rechtshulp en de verwachte opbrengst.
Volgens Dekker sterkt de doorrekening hem in de gedachte dat er een beter stelsel mogelijk is voor hetzelfde geld.

afname sociaal advocaten

Dekker: kwart toevoegingszaken kan zonder advocaat

Minister Dekker verwacht dat 15 tot 25 procent van de huidige toevoegingszaken in de toekomst zonder tussenkomst van advocaten kan worden afgehandeld.

Onderlinge solidariteit

Dekker vindt de herziening van de gefinancierde rechtsbijstand een opdracht voor de gehele advocatuur, schreef hij eind 2018 in zijn contourennota. ‘Net zoals van sociaal advocaten mag worden gevraagd zich niet volledig afhankelijk te maken van overheidssubsidies, mag van commerciële advocatenbureaus een maatschappelijke tegenprestatie worden verwacht. Het uitgangspunt is een grotere solidariteit binnen de beroepsgroep en het in gezamenlijkheid invulling geven aan de toegang tot het recht van minderbedeelden.’ Die onderling solidariteit lijkt er wel te zijn, hoewel er sprake is van de nodige terughoudendheid. De overheid mag een grondwettelijk recht niet zomaar afwentelen op het bedrijfsleven, is de gedachte.

Helpende-hand-binnenwerk-website-2

Reikt big law sociale kantoren de helpende hand?

Het kabinet wil dat grote kantoren zich solidair tonen met de sociale advocatuur. Hoewel terughoudend, zijn ze bereid ‘flankerende steun’ te bieden.

Tweede Kamer

De Tweede Kamer gaf Dekker in het voorjaar van 2019 groen licht om verder te werken aan een nieuw stelsel voor de gefinancierde rechtsbijstand. Dat ging overigens wel op het nippertje. De voltallige oppositie was tegen. De coalitiepartijen hielpen de VVD-minister aan de vereiste meerderheid, maar ook dat ging niet van harte. Dekker slaagde er niet in veel vertrouwen te winnen. De Tweede Kamer wil nauwgezet en gedetailleerd te worden geïnformeerd over de voortgang om indien nodig bij te sturen.

IMG_9135

Kamer kijkt Dekker op de vingers

Met de jongste Kamerdebatten over de gefinancierde rechtsbijstand is weer een hoofdstuk toegevoegd aan een langlopende kwestie. De tussenstand.

IMG_2103

Coalitie houdt rangen gesloten bij TK-debat rechtsbijstand

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer blijven achter de plannen staan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand te hervormen.

De Tweede Kamer debatteerde in januari tweemaal over de zogeheten contourennota van minister Dekker (voor Rechtsbescherming). Dat ging er soms heet aan toe. Met name SP’er Michiel van Nispen trok fel van leer. Ondanks zwak optreden van de minister bleef de coalitie achter hem staan.

Dekker wil werkendeweg het stelsel herzien. VVD, CDA, D66 en CU vinden dat de contourennota genoeg houvast biedt om verder uit te werken. De oppositie is juist overtuigd van het tegendeel en vindt het onverantwoord om een niet nader uitgewerkt plan, waarbij ook de financiële onderbouwing ontbreekt, te gaan uitvoeren. Ze verwijten Dekker marktwerking in de rechtshulp te willen introduceren.

Dieptepunt

De verstandhouding tussen minister en de advocatuur is op een dieptepunt beland. Aangespoord door onder meer het CDA probeert Dekker weer ‘on speaking terms’ te komen. Dat zal nog niet meevallen. Onder meer de Vereniging Sociale Advocatuur eist dat eerst de vergoedingen worden verhoogd, alvorens het gesprek met Dekker te hervatten.

vooralsnog onverantwoord

Dekker spreekt bewondering uit voor sociale advocaten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft donderdag letterlijk zijn bewondering uitgesproken voor de sociale advocatuur, die 'nobel en goed

Vijf jaar

IMG_2113

Dekker: snel van start met kleine aanpassingen rechtsbijstand

Minister Dekker (Rechtsbescherming) start op korte termijn met aanpassingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

Herziening van het stelsel gaat op zijn minst vijf jaar duren. Dat is te lang, luidt het Kamerbrede oordeel. Vandaar dat Dekker al snel van start wil gaan met de minder ingrijpende aanpassingen. De minister denkt wil zo snel mogelijk het aantal rechtszaken op toevoeging verminderen. Dan ontstaat er ruimte om de tarieven te verhogen, stelt hij.

Ook start Dekker met een aantal pilots, onder meer gericht op een betere samenwerking tussen het zogeheten juridische en het sociale domein. Mensen hebben soms meer baat bij een hulpverlener dan bij een advocaat, is de gedachte daarachter.

Een ander pilot, gericht op het ontwikkelen van rechtshulppakketten, wordt opgezet door rechtsbijstandverzekeraar Achmea.

Protest

JPJ-demonstratie-van-de-Advocaten-bij-de-Rechtbank-klein1

De Kamerdebatten werden in januari ‘omlijst’ door diverse acties van advocaten in den lande. Bij rechtbanken in verschillende steden werd vroeg in de ochtend een half uur gedemonstreerd. Zittingen gingen daardoor later van start.

P1080423-2a

Advocaten voeren actie in hele land

In verschillende Nederlandse steden hebben advocaten woensdagochtend kort actie gevoerd tegen de kabinetsplannen voor de gefinancierde rechtsbijstand.

Van der Meer

Van der Meer

Van der Meer zet nieuwe ministers meteen voor het blok

Het advies van de commissie Van der Meer klinkt de advocatuur als muziek in de oren. Voor het kabinet is het rapport minder welkom.

In de afgelopen jaren zijn diverse rapporten gewijd aan de gefinancierde rechtsbijstand. Achtereenvolgens de commissies Wolfsen, Barkhuysen en Van der Meer kwamen met adviezen. Het meest recente rapport is ‘Andere tijden’, waarin de Commissie Van der Meer tot de conclusie komt dat veel toevoegingsadvocaten onderbetaald worden.

Volgens de president van de Amsterdamse rechtbank moet het kabinet jaarlijks 127 miljoen euro uittrekken, zodat advocaten loon naar werk krijgen.

Circa vier- tot vijfduizend advocaten zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van toevoegingszaken. Gemiddeld komen zij per jaar netto elf mille tekort, berekent Van der Meer.

De commissie doet in totaal 52 aanbevelingen om de puntentoekenning in de gefinancierde rechtsbijstand te verbeteren.

Contourennota

Het rapport van Van der Meer vond in Den Haag echter geen gehoor. Minister Sander Dekker presenteerde in november 2018 zijn eigen visie op hoofdlijnen, vervat in de zogeheten contourennota. Kern van zijn boodschap: minder procedures, meer oplossingen.

Dekker zegt te streven naar snelle, effectieve en laagdrempelige oplossingen. ‘Soms kan dat niet anders dan via de rechter, maar vaak kan het ook op een andere manier. Met dit voorstel gaan we ervoor zorgen dat de oplossing centraal staat en niet de procedure.’

Wolfsen

Eén belangrijk punt uit de contourennota van Dekker is gebaseerd op het rapport van de commissie-Wolfsen, uit 2015. De oud-rechtere kwam met het idee voor een eerstelijns rechtshulp, die een cliënt eerst moet bezoeken alvorens hij een advocaat kan inschakelen om te procederen.

De PvdA’er Wolfsen stelde ook dat de puntenvergoeding voor advocaten moet aansluiten bij de ambtelijke salarisschaal 12 en het jaarlijkse puntenmaximum te verlagen naar 900. Ook de voorstellen van Wolfsen wekten de verontwaardiging van de advocatuur.

wolfsen-aleid-burgemeester-

Advocaten hekelen kabinetsreactie op Wolfsen

De puntenvergoeding voor advocaten moet aansluiten bij de ambtelijke salarisschaal 12, staat te lezen in de kabinetsreactie op het rapport Wolfsen.…

Teeven

Teeven: ‘Bij te weinig tijd wordt het niet veel, die verdediging’

Van alle landen in Europa stopt Nederland het snelst en het vaakst mensen in voorlopige hechtenis, ook steeds vaker ten onrechte. ‘Ik lig daar niet…

Die boosheid werd nog eens vergroot door het optreden van toenmalig staatssecretaris Teeven. Die streek met zijn uitlatingen de advocatuur met regelmaat tegen de haren in. Vooral een interview met de Groene Amsterdammer veroorzaakte veel ophef.

Daarin onthulde de VVD-politicus zijn persoonlijke motief om te bezuinigen op de rechtsbijstand. Het liefst wilde Teeven minimumstraffen invoeren, maar coalitiepartner PvdA stond dat niet toe. ‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’