eerste-kamer

D66 haalt in senaat uit naar Dekker

Regeringspartij D66 heeft in de Eerste Kamer hard uitgehaald naar de plannen van minister Dekker voor de gefinancierde rechtsbijstand.

De Eerste Kamer debatteerde op 19 februari over de staat van de rechtsstaat. Ook de gefinancierde rechtsbijstand kwam uitgebreid aan bod. Niet alleen de oppositie is gekant tegen de stelselherziening. Ook D66 in de senaat ziet de noodzaak niet, in tegenstelling tot de partijgenoten in de Tweede Kamer.

Senator Joris Backer maakte zelfs een vergelijking met een potsierlijke actie van een Russische generaal ten tijde van tsarina Catharina de Grote.

Tweede Kamer

Op het eerste gezicht heeft minister Dekker een eerste debat met de Tweede Kamer over zijn contourennota redelijk goed doorstaan. Maar wie beter kijkt, ziet dat de bewindsman niet heel veel vertrouwen heeft weten te winnen voor zijn plannen. Het resultaat is dat zijn aanpak van de rechtsbijstand de komende tijd onder een vergrootglas ligt.

IMG_9135

Kamer kijkt Dekker op de vingers

Met de jongste Kamerdebatten over de gefinancierde rechtsbijstand is weer een hoofdstuk toegevoegd aan een langlopende kwestie. De tussenstand.

IMG_2103

Coalitie houdt rangen gesloten bij TK-debat rechtsbijstand

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer blijven achter de plannen staan van minister Dekker (Rechtsbescherming) om de rechtsbijstand te hervormen.

De Tweede Kamer debatteerde in januari tweemaal over de zogeheten contourennota van minister Dekker (voor Rechtsbescherming). Dat ging er soms heet aan toe. Met name SP’er Michiel van Nispen trok fel van leer. Ondanks zwak optreden van de minister bleef de coalitie achter hem staan.

Dekker wil werkendeweg het stelsel herzien. VVD, CDA, D66 en CU vinden dat de contourennota genoeg houvast biedt om verder uit te werken. De oppositie is juist overtuigd van het tegendeel en vindt het onverantwoord om een niet nader uitgewerkt plan, waarbij ook de financiële onderbouwing ontbreekt, te gaan uitvoeren. Ze verwijten Dekker marktwerking in de rechtshulp te willen introduceren.

Dieptepunt

De verstandhouding tussen minister en de advocatuur is op een dieptepunt beland. Aangespoord door onder meer het CDA probeert Dekker weer ‘on speaking terms’ te komen. Dat zal nog niet meevallen. Onder meer de Vereniging Sociale Advocatuur eist dat eerst de vergoedingen worden verhoogd, alvorens het gesprek met Dekker te hervatten.

vooralsnog onverantwoord

Dekker spreekt bewondering uit voor sociale advocaten

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft donderdag letterlijk zijn bewondering uitgesproken voor de sociale advocatuur, die 'nobel en goed

Vijf jaar

IMG_2113

Dekker: snel van start met kleine aanpassingen rechtsbijstand

Minister Dekker (Rechtsbescherming) start op korte termijn met aanpassingen in het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand.

Herziening van het stelsel gaat op zijn minst vijf jaar duren. Dat is te lang, luidt het Kamerbrede oordeel. Vandaar dat Dekker al snel van start wil gaan met de minder ingrijpende aanpassingen. De minister denkt wil zo snel mogelijk het aantal rechtszaken op toevoeging verminderen. Dan ontstaat er ruimte om de tarieven te verhogen, stelt hij.

Ook start Dekker met een aantal pilots, onder meer gericht op een betere samenwerking tussen het zogeheten juridische en het sociale domein. Mensen hebben soms meer baat bij een hulpverlener dan bij een advocaat, is de gedachte daarachter.

Een ander pilot, gericht op het ontwikkelen van rechtshulppakketten, wordt opgezet door rechtsbijstandverzekeraar Achmea.

Protest

JPJ-demonstratie-van-de-Advocaten-bij-de-Rechtbank-klein1

De Kamerdebatten werden in januari ‘omlijst’ door diverse acties van advocaten in den lande. Bij rechtbanken in verschillende steden werd vroeg in de ochtend een half uur gedemonstreerd. Zittingen gingen daardoor later van start.

P1080423-2a

Advocaten voeren actie in hele land

In verschillende Nederlandse steden hebben advocaten woensdagochtend kort actie gevoerd tegen de kabinetsplannen voor de gefinancierde rechtsbijstand.

Van der Meer

Van der Meer

Van der Meer zet nieuwe ministers meteen voor het blok

Het advies van de commissie Van der Meer klinkt de advocatuur als muziek in de oren. Voor het kabinet is het rapport minder welkom.

In de afgelopen jaren zijn diverse rapporten gewijd aan de gefinancierde rechtsbijstand. Achtereenvolgens de commissies Wolfsen, Barkhuysen en Van der Meer kwamen met adviezen. Het meest recente rapport is ‘Andere tijden’, waarin de Commissie Van der Meer tot de conclusie komt dat veel toevoegingsadvocaten onderbetaald worden.

Volgens de president van de Amsterdamse rechtbank moet het kabinet jaarlijks 127 miljoen euro uittrekken, zodat advocaten loon naar werk krijgen.

Circa vier- tot vijfduizend advocaten zijn voor hun inkomen grotendeels afhankelijk van toevoegingszaken. Gemiddeld komen zij per jaar netto elf mille tekort, berekent Van der Meer.

De commissie doet in totaal 52 aanbevelingen om de puntentoekenning in de gefinancierde rechtsbijstand te verbeteren.

Contourennota

Het rapport van Van der Meer vond in Den Haag echter geen gehoor. Minister Sander Dekker presenteerde in november 2018 zijn eigen visie op hoofdlijnen, vervat in de zogeheten contourennota. Kern van zijn boodschap: minder procedures, meer oplossingen.

Dekker zegt te streven naar snelle, effectieve en laagdrempelige oplossingen. ‘Soms kan dat niet anders dan via de rechter, maar vaak kan het ook op een andere manier. Met dit voorstel gaan we ervoor zorgen dat de oplossing centraal staat en niet de procedure.’

Wolfsen

Eén belangrijk punt uit de contourennota van Dekker is gebaseerd op het rapport van de commissie-Wolfsen, uit 2015. De oud-rechtere kwam met het idee voor een eerstelijns rechtshulp, die een cliënt eerst moet bezoeken alvorens hij een advocaat kan inschakelen om te procederen.

De PvdA’er Wolfsen stelde ook dat de puntenvergoeding voor advocaten moet aansluiten bij de ambtelijke salarisschaal 12 en het jaarlijkse puntenmaximum te verlagen naar 900. Ook de voorstellen van Wolfsen wekten de verontwaardiging van de advocatuur.

wolfsen-aleid-burgemeester-

Advocaten hekelen kabinetsreactie op Wolfsen

De puntenvergoeding voor advocaten moet aansluiten bij de ambtelijke salarisschaal 12, staat te lezen in de kabinetsreactie op het rapport Wolfsen.…

Teeven

Teeven

Teeven: ‘Bij te weinig tijd wordt het niet veel, die verdediging’

Van alle landen in Europa stopt Nederland het snelst en het vaakst mensen in voorlopige hechtenis, ook steeds vaker ten onrechte. ‘Ik lig daar niet…

Die boosheid werd nog eens vergroot door het optreden van toenmalig staatssecretaris Teeven. Die streek met zijn uitlatingen de advocatuur met regelmaat tegen de haren in. Vooral een interview met de Groene Amsterdammer veroorzaakte veel ophef.

Daarin onthulde de VVD-politicus zijn persoonlijke motief om te bezuinigen op de rechtsbijstand. Het liefst wilde Teeven minimumstraffen invoeren, maar coalitiepartner PvdA stond dat niet toe. ‘Toen heb ik me toegelegd op de bezuiniging op de advocatuur. Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging.’