Door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld, advocaten bij Pot Jonker Advocaten in Haarlem.

Verder hebben de hoogste bestuursrechters op meerdere gebieden verduidelijking gevraagd aan de advocaten-generaal, wat leidde tot conclusies over onder meer bewijsvergaring in boetezaken, exceptieve toetsing en de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, die zo allemaal hun invloed hadden op het bestuursprocesrecht. Daarnaast waren er de usual suspects, zoals de kring van belanghebbenden in met name het omgevingsrecht en het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen in de relatie overheid-burger. De ontwikkelingen rond digitaal procederen willen echter niet vlotten. Met dat laatste trappen we af.

Helaas

Sorry, maar u heeft onvoldoende rechten om de inhoud van deze pagina te bekijken.