door Karol Hillebrandt, Peter Hendriks, Christiaan Oberman & Nadia Adnani

Ontslag op staande voet
In de zaak van de Hoge Raad van 30 juni 2023 (ECLI:​NL:​HR:​2023:1008) ging het om de vraag of de werkgever had voldaan aan de zogenaamde mededelingseis van artikel 7:677 lid 1 BW. De mededeling van het ontslag op staande voet moet een werknemer in staat stellen zijn standpunt met betrekking tot het ontslag op staande voet te bepalen. In deze zaak ging het om een onderneming actief in de parallelhandel in luxeproducten. Op zeker moment deelde de werkgever aan de werknemer mee dat zij vermoedde dat de werknemer zich bezighield met concurrerende nevenwerkzaamheden. Zij liet een extern onderzoeksbureau nader onderzoek doen. Bij e‑mail van 31 augustus 2020 berichtte de werkgever aan de werknemer dat zij voornemens was om hem op staande voet te ontslaan op grond van de door het onderzoeksbureau aan haar verstrekte documenten.

Lees verder in het e-magazine