In dit nummer het tweede deel van de Kroniek bestuursrecht. De auteurs behandelen in deze kroniek de bestuursprocesrechtelijke ontwikkelingen in 2004 en 2005. Ze hebben zich wederom beperkt tot de uitspraken in Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) en de Jurisprudentie Bestuursrecht (JB).

Download artikel als PDF