Deze kroniek bevat een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van echtscheiding, alimentatie en huwelijksvermogensrecht in de periode september 2001 tot en met september 2003. Ook zal enige aandacht aan de flitsscheiding worden besteed. De kroniek is geen volledige weergave van alle familierechtelijke ontwikkelingen.

Download artikel als PDF