Dit is het tweede deel van de Kroniek insolventierecht; deel I verscheen in nr. 2003-14 van 25 juli jl. De kroniek bevat de in 2002 gepubliceerde jurisprudentie.2 In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten,3 evenals invorderingszaken.

Download artikel als PDF