In dit nummer deel II van de Kroniek Insolventierecht 2004. In deze kroniek wordt de schuldsanering van natuurlijke personen buiten beschouwing gelaten, evenals het invorderingsrecht van de Ontvanger der Rijksbelastingen.

Download artikel als PDF