Door Jaap van der Meer, Floris Dix, Suzan Winkels-Koerselman, Muriëlle van der Plas, Bastiaan Rolevink en Arjen van Haandel. Zij zijn allen werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

Als vereiste voor faillietverklaring wordt vastgehouden aan het pluraliteitsvereiste, bevestigt de Hoge Raad (HR 24 maart 2017, ECLI:NL:​HR:2017:488). In deze zaak verzocht een schuldeiser het faillissement van de schuldenaar, zonder dat sprake was van andere schuldeisers. Hij betoogde dat het voldoende was als bleek dat de schuldenaar had opgehouden te betalen. De Hoge Raad wijst deze zienswijze van de hand met verwijzing naar de wetsgeschiedenis en het doel van het faillissement, namelijk vereffening van het vermogen onder meerdere gezamenlijke schuldeisers.

Helaas

Sorry, maar u heeft onvoldoende rechten om de inhoud van deze pagina te bekijken.