In deze Kroniek bespreken we de meest interessante civiele rechtspraak op het gebied van IT. Gezien de grote hoeveelheid rechtspraak zijn wij genoodzaakt daarin een selectie te maken. Wij richten ons bovendien primair op de verbintenisrechtelijke aspecten van het IT-recht. Onderwerpen zoals privacy, intellectueel eigendomsrecht en e‑commerce nemen wij – hoe relevant voor IT ook –⁠ niet of in beperkte mate mee. Die onderwerpen rechtvaardigen immers een eigen Kroniek. Omdat het IT-recht vaak casuïstisch is, besteden wij relatief veel aandacht aan lagere jurisprudentie.

Lees verder in het aprilnummer