door Mark van Benthem, Bastian Bodewes, Annemiek Cramer, Jan Aart van de Hoef & Wim Thijssen

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) houdt in een notendop samengevat in dat:

– pensioenregelingen uiterlijk vanaf 2028 de vorm van een van de drie wettelijk voorgeschreven typen premieovereenkomsten met leeftijds­onafhankelijke premie moeten hebben;
– bij pensioenfondsen de hoofdregel is dat alle bestaande pensioenen worden omgezet in pensioenen volgens de nieuwe premieovereenkomst die bij het pensioenfonds gaat gelden (‘invaren’);
– leeftijdsafhankelijke premie voor bestaande werknemers onder specifieke omstandigheden kan worden gehandhaafd vanaf de overgang naar het nieuwe type premieovereenkomst voor nieuwe werknemers (hiermee ontlopen werkgevers de complexe compensatieproblematiek voor overgang van leeftijdsafhankelijke naar leeftijds­onafhankelijke premie);
– werkgevers en werknemers een transitieplan moeten opstellen voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Lees verder in het e-magazine