In deze Kroniek pensioenrecht worden voor de periode 2007-2008 actuele pensioenvraagstukken belicht. Daarbij komt naast jurisprudentie ook de met ingang van 1 januari 2007 in werking getreden Pensioenwet (PW) aan bod.

Download artikel als PDF