De Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is op 1 januari 2018 in werking getreden. Voor een uiteenzetting van de gevolgen van deze wet wordt verwezen naar Advocatenblad 2017-4, p. 62.

Eind februari 2018 is het Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen in consultatie gegaan. Dit conceptwetsvoorstel maakt het voor aanstaande echtgenoten mogelijk om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand middels een formulier aan te geven in algemene gemeenschap van goederen te willen trouwen. Daarvoor hoeft men dan niet meer naar de notaris.

Helaas

Sorry, maar u heeft onvoldoende rechten om de inhoud van deze pagina te bekijken.